Urineonderzoek

In het laboratorium onderzoekt men de urine op de aanwezigheid van onder andere eiwitten, suiker en bloed. Normaal gesproken horen deze stoffen niet in de urine aanwezig te zijn. Daarnaast bekijkt men de urine onder een microscoop. Bij urineweginfecties wordt de urine tevens op kweek gezet om te kijken welke bacteriën de veroorzakers van de infectie zijn. Bij verdenking op multipel myeloom wordt de aanwezigheid van M-proteïne onderzocht.

U wordt zo spoedig mogelijk geholpen
Urologie
Alle onderzoeken van A tot Z