Weefselonderzoek (bij zaadbalkanker)

Als de uitkomsten van het lichamelijk onderzoek, de echografie en het bloedonderzoek op zaadbalkanker wijzen, is weefselonderzoek nodig voor de definitieve diagnose. Dit gebeurt zo spoedig mogelijk na het bloedonderzoek. Voor het weefselonderzoek moeten de zaadbal, de bijbal en de zaadstreng helemaal worden weggenomen. De operatie gebeurt onder narcose, en vindt plaats via de lies. U wordt hiervoor bijna altijd één of twee dagen in het ziekenhuis opgenomen. Het wegnemen van de zaadbal (orchidectomie), de bijbal en de zaadstreng is tevens het begin van de behandeling. Medisch gezien gaat het om een betrekkelijk kleine operatie, maar in emotioneel opzicht kan deze operatie voor u een ingrijpende gebeurtenis zijn. Helaas is het niet mogelijk om de diagnose met zekerheid te stellen door maar een deel van de zaadbal te verwijderen. Het verlies van één zaadbal leidt overigens zelden tot vermindering van de behoefte aan seks en ook niet tot erectiestoornissen. Ook is er meestal geen blijvende invloed op de vruchtbaarheid.

U wordt zo spoedig mogelijk geholpen
Chirurgie
Alle onderzoeken van A tot Z