Voorlichting over de voeding voor uw baby

Voor aanstaande moeders en hun partner biedt de afdeling Verloskunde informatie over de voeding en de behoeften van uw baby aan.

VerloskundeLET OP! Emailadres in kleine letters invoeren.

Het Maasstad Ziekenhuis hecht grote waarde aan uw privacy. Wij gaan dan ook uiterst zorgzaam om met uw gegevens. Deze gegevens zullen door ons vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt voor onze administratie. Wij zullen geen informatie verstrekken aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn. De online aanmeldingen worden binnen een week nadat het evenement heeft plaatsgevonden verwijderd. Voor meer informatie, raadpleeg onze privacyverklaring.