Transmuraal Incident Melden

Heeft u als zorgpartner van het Maasstad Ziekenhuis bij de samenwerking een (bijna-)incident meegemaakt? Dan kunt u hier veilig een incident melden. Door incidenten te melden, kunnen we ervan leren en herhalingen in de toekomst proberen te voorkomen.

Hoe kunt u een transmuraal incident melden?
Via het 
TIM formulier kunt u als zorgpartner een melding maken. 
Meer informatie over een transmuraal incidentmelding (TIM) vindt u hier.

Meldingen over transmurale incidenten zijn vertrouwelijk. Informatie over een melding wordt nooit verstrekt aan derden die niet betrokken zijn bij het incident. Alleen wanneer er sprake is van een mogelijke calamiteit kan de informatie ook met de inspectie gedeeld worden.

Vragen over TIM?
Neem dan contact op met de TIM-coördinator via tim@maasstadziekenhuis.nl.