Patiëntengegevens wijzigen

Als er iets verandert in uw persoonsgegevens of gegevens van uw huisarts of zorgverzekering, vragen wij u de juiste gegevens zo snel mogelijk door te geven. U kunt wijzigingen op 2 manieren aan ons doorgeven:

  1. Via het patiëntenportaal Mijn Maasstad Ziekenhuis (www.maasstadziekenhuis.nl/mijn). Hier kunt u zelf uw telefoonnummer, e-mailadres, apotheek en huisarts aanpassen. Overige gegevens kunnen alleen via optie 2 doorgegeven worden.
  2. Persoonlijk bij de balie Patiëntenregistratie in de centrale hal.