Uw afspraak maken, wijzigen of annuleren

Een afspraak maken

Voor het maken van een afspraak in ons ziekenhuis, kunt u bellen* naar de betreffende afdeling. Om u zo goed en snel mogelijk te kunnen helpen, willen wij u vragen de volgende gegevens bij de hand te hebben tijdens het gesprek:

•    uw verwijsbrief
•    uw volledige naam
•    uw geboortedatum
•    uw adres en telefoonnummer
•    de naam van uw huisarts en apotheek

*Bent u doorverwezen naar het Maasstad Ziekenhuis voor een afspraak op de polikliniek Urologie, Reumatologie, Orthopedie of Chirurgie? Dan bellen wij u om uw afspraak te maken. U hoeft dan dus niet zelf te bellen. 

Een afspraakbevestiging ontvangen

Nadat wij met u een afspraak hebben gemaakt, ontvangt u een afspraakbevestiging. Deze ontvangt u per brief óf e-mail:

  • Brief: hierin staat meer informatie over uw afspraak. U vindt deze informatie ook in uw patiëntenportaal Mijn Maasstad Ziekenhuis. 
  • E-mail: Maasstad Ziekenhuis digitaliseert de afspraakbevestiging polikliniek voor polikliniek. Op dit moment versturen de poliklinieken Urologie, Reumatologie, Orthopedie en Chirurgie de afspraakbevestiging per e-mail. Vanuit de e-mail verwijzen wij u naar uw patiëntenportaal Mijn Maasstad Ziekenhuis. Daar vindt u de details van en meer informatie over uw afspraak. Ziet u bij een afspraak een blauw informatieteken staan (‘i’)? Klik daar dan op, want dat betekent dat er belangrijke aanvullende informatie over uw afspraak voor u klaarstaat.
    Is het voor u niet mogelijk om de afspraakbevestiging per e-mail te krijgen? Dan kunt u dit aangeven bij uw zorgverlener en ontvangt u een brief.

Een herinnering van uw afspraak ontvangen via SMS

Wilt u 2 dagen van tevoren via SMS een herinnering ontvangen van uw afspraak? Geef dit dan aan in uw patiëntenportaal Mijn Maasstad Ziekenhuis bij Mijn gegevens, Mijn toestemmingen. Of u kunt dit aangeven bij de balie Patiëntenregistratie, (010) 291 19 06.

Een afspraak wijzigen

Wilt u uw afspraak wijzigen? Bel dan naar de afdeling waar u de afspraak heeft. Het wijzigen van een afspraak moet u minimaal 24 uur vóór de afspraak doen. Als u uw afspraak op tijd wijzigt, kunnen we nog een andere patiënt helpen. Alvast bedankt daarvoor. 

Een afspraak annuleren

Kan uw afspraak helaas niet doorgaan? Geeft dit dan minimaal 24 uur vóór de afspraak aan ons door. Als u uw afspraak op tijd annuleert, kunnen we op dat tijdstip een andere patiënt helpen. Alvast bedankt daarvoor.