Veelgestelde vragen Anesthesiologie

Hier behandelen wij de vragen die veel gesteld worden op de afdeling Anesthesiologie.

Mag ik eten en drinken voor een operatie waarbij ik anesthesie krijg?

Tijdens de operatie moet u nuchter zijn om te voorkomen dat maaginhoud in de luchtwegen terechtkomt. 

Volwassenen

 • vanaf 6 uur voor de ingreep niet meer eten;
 • tot 2 uur voor de ingreep mag u nog heldere dranken drinken.

Kinderen tot en met 15 jaar

 • vanaf 6 uur voor de operatie mag uw kind niet meer eten;
 • vanaf 4 uur voor de operatie is voor zuigelingen borstvoeding niet meer toegestaan;
 • tot aan het tijdstip dat uw kind in het ziekenhuis moet zijn, mag uw kind nog heldere dranken drinken. 

Als tijdstip voor de ingreep geldt het moment dat u of uw kind in het ziekenhuis aanwezig moet zijn. Een slokje water bij het tandenpoetsen of om medicijnen in te nemen is altijd toegestaan.

In folder wordt nog uitgelegd wat heldere dranken zijn, hier toevoegen? Onder heldere dranken wordt verstaan: water, aanmaaklimonade, appelsap, thee of zwarte koffie. De voorkeur gaat uit naar suikerhoudende dranken; in ieder geval geen melk of melk bevattende dranken.

Wat voor verschijnselen kunnen er door de anesthesie na de operatie optreden?

Het is mogelijk dat u door de operatie en de anesthesie last heeft van bepaalde verschijnselen, onder andere:

 • Slaperigheid of duizeligheid: Dit duurt totdat de bij de anesthesie gebruikte medicijnen volledig zijn uitgewerkt.  
 • Pijn: U krijgt in dat geval van de verpleegkundige een pijnstillend middel dat door de anesthesioloog is voorgeschreven. Aarzel niet hierom te vragen 
 • Misselijkheid: Drink niet meteen te grote hoeveelheden als u weer wat mag drinken. Ook misselijkheid kan met medicijnen behandeld worden.
 • Keelpijn of heesheid: Dit kan optreden doordat u bij algehele anesthesie een buisje in de luchtpijp hebt gehad.
 • Spierpijn: Dit ontstaat door de soms ongemakkelijke houding en het stilliggen op de operatietafel.
 • Hoofdpijn: Na een 'ruggenprik' kan soms hoofdpijn ontstaan. Gelukkig komt dit zelden voor en is het goed te behandelen. Indien u hoofdpijn krijgt als u weer thuis bent, neem dan contact op met het ziekenhuis.