Medicatiegesprek

Op de dag van opname neemt u - ter controle - alle medicijnen die u thuis gebruikt mee (in de originele verpakking). De Maasstad Apotheek wil de medicijnen die u meeneemt (nogmaals) controleren met de gegevens van uw eigen apotheek. Voor dit gesprek is het belangrijk dat u een actueel medicatieoverzicht bij u heeft. Vraagt u deze vooraf op bij uw eigen apotheek.

De Maasstad Apotheek kan ook zelf medicatiegegevens van u opvragen. U hoeft daarvoor niets te doen. Dat gebeurt automatisch. U mag als patiënt weigeren om uw medicatiegegevens aan derden beschikbaar te stellen. Dat kunt u doorgeven aan uw eigen apotheek. Uw apotheek zorgt er dan voor dat andere artsen en apotheken uw gegevens niet kunnen inzien. De Maasstad Apotheek kan deze gegevens dan ook niet inzien.

Als u met ontslag gaat krijgt u een ontslaggesprek met een medewerker van de Maasstad Apotheek. Tijdens dit gesprek krijgt u een laatste versie van het geneesmiddelenoverzicht voor uw eigen apotheek.

Heeft u medicijnen voorgeschreven gekregen dan kan de Maasstad Apotheek de voorgeschreven medicijnen verzorgen zodat deze klaar staan als u naar huis mag. Indien u dit wilt , kunt u dit aangeven tijdens uw medicatiegesprek op de dag van uw opname. Ook kunt u dan vragen over uw medicatie stellen aan de apothekersassistente.