Kwaliteitskeurmerken en certificaten

In ons ziekenhuis is er volop aandacht voor bewaking en bevordering van de kwaliteit van zorg. Een kwaliteitskeurmerk is een officiële erkenning dat een ziekenhuis aan vastgestelde kwaliteitseisen voldoet. De apotheek van het Maasstad Ziekenhuis beschikt over onderstaande kwaliteitskeurmerken en certificaten.

GMP-z certificering

null

De apotheek van het Maasstad Ziekenhuis mag alle soorten medicijnen bereiden en leveren aan de eigen ziekenhuispatiënten en daarbuiten. Het heeft namelijk de GMP-z certificering ontvangen van de Inspectie voor de gezondheidszorg.
GMP-z staat voor Good Manufacturing Practice-ziekenhuisfarmacie. Dat betekent dat alle omstandigheden die de bereiding van medicijnen kunnen beïnvloeden zijn gecontroleerd en getoetst aan de internationale kwaliteitscriteria.

Fabrikantenvergunning

null

De apotheek van het Maasstad Ziekenhuis beschikt ook over een fabrikantenvergunning voor de bereiding van geneesmiddelen voor klinisch geneesmiddelenonderzoek.

Ziekenhuis Apotheek Standaard (ZAS) certificering 

Om als ziekenhuis aantoonbaar te maken dat je je kwaliteitssystemen op orde hebt, ontvang je de ZAS certificering. Het ZAS kent maar liefst 23 processen, waaronder ‘medicatie en veiligheid’, ‘medicatiebegeleiding’ en ‘medicatiebewaking’. In processchema’s staat beschreven hoe een ziekenhuis deze processen stap voor stap moet doorlopen. Voor de certificering is ook de praktijk getoetst.

ISO15189 accreditatie

De laboratoria afdeling Klinische Chemie, met sub-laboratorium KCL SMC, het laboratorium Klinische Farmacologie & Toxicologie en de bijbehorende afdeling Bloedafname zijn op 12 april 2018 geaccrediteerd volgens de ISO15189 van de Raad van Accreditatie. ISO15189 is een internationale norm waarin alle moderne eisen voor competentie en kwaliteit zijn opgenomen die gelden voor medische laboratoria. Met het behalen van deze accreditatie tonen de laboratoria en de afdeling Bloedafname niet alleen aan dat voldaan wordt aan de hoge internationale kwaliteitseisen die er gesteld worden, maar ook dat er continue verbeterd wordt en dat de patiënt en de aanvragers blijvend verzekerd zijn van kwaliteit van de geleverde diensten.

Het Maasstadlab Medische Microbiologie: