Nuttige links Bekkenbodempolikliniek

Mocht u meer informatie willen, dan kunt u terecht op onderstaande websites.

Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie
Informatie over fysiotherapie bij bekkenbodemklachten vindt u op de website van het NVOG.

Stichting Bekkenbodem Patiënten
Website van de belangenvereniging Stichting Bekkenbodem Patienten waarop voorlichting, behandelmogelijkheden en hulpmiddelen wordt geboden aan patiënten met klachten als gevolg van onvoldoende cq. slecht functioneren van de bekkenbodem.