Behandeling, onderzoek en nazorg staan centraal

In de Bekkenbodempolikliniek staat naast de behandeling, ook het onderzoek en de nazorg centraal.

U wordt voor, tijdens en na de behandeling uitstekend begeleid. Zo worden uw klachten en uw medische voorgeschiedenis uitgebreid geïnventariseerd en wordt een inwendig en echografisch onderzoek verricht. Eventueel volgt een aanvullend onderzoek.

Maasstad Ziekenhuis vindt het belangrijk dat u niet onnodig hoeft te wachten. Daarom stellen onze gynaecologen binnen 1 tot 2 consulten een behandelplan op. Zo wordt u op een snelle en professionele manier behandeld.