Brandwondencentrum

In het Brandwondencentrum van het Maasstad Ziekenhuis worden patiënten met brandwonden en andere huidaandoeningen behandeld. In het Maasstad Ziekenhuis is één van de drie Nederlandse brandwondencentra gevestigd.

Lees meer over Brandwondencentrum

Aandoeningen

In het Brandwondencentrum behandelen we patiënten met brandwonden, maar ook patiënten met andere huidaandoeningen, zoals Necrotiserende fasciitis (vleesetende...

In het Brandwondencentrum behandelen we patiënten met brandwonden, maar ook patiënten met andere huidaandoeningen, zoals Necrotiserende fasciitis (vleesetende bacterie) en TEN (Toxische Epidermale Necrolyse).

Behandelingen

In het Brandwondencentrum worden patiënten (acuut) opgenomen die (ernstige) verbrandingen hebben opgelopen en hiervoor specialistische en intensieve zorg nodig...

In het Brandwondencentrum worden patiënten (acuut) opgenomen die (ernstige) verbrandingen hebben opgelopen en hiervoor specialistische en intensieve zorg nodig hebben. Nadat bij de eerste opvang onder andere de omvang en diepte van de brandwonden zijn vastgesteld door een arts, wordt een behandelplan opgesteld.

Basiszorg

De zorg in het Brandwondencentrum kan uit de volgende onderdelen bestaan:

  • Medische zorg/verpleegkundige zorg: shockbestrijding, preventie en bestrijding van infecties, conservatieve en operatieve wondbehandeling, voedingstherapie, begeleiding van patiënt en naasten
  • Paramedische zorg: fysiotherapie, ergotherapie
  • Psychosociale zorg: geestelijke en maatschappelijke hulpverlening

Acute opvang

De opvang van een patiënt met brandwonden staat gelijk aan de opvang van een traumapatiënt. De beoordeling en stabilisatie van de vitale functies en vaststellen van levensbedreigend overig letsel staat voorop. In het Brandwondencentrum is een opnamekamer ingericht voor de acute opvang van alle brandwondenpatiënten. Operaties worden in een speciale operatiekamer binnen het centrum uitgevoerd.

Monitoring

Het kan noodzakelijk zijn om de hartslag, bloeddruk, ademhaling, vochthuishouding en temperatuur van de patiënt continu te controleren. Indien dat het geval is, vindt de verpleging op één van de Intensive-Care-kamers plaatsvinden. Met behulp van diverse draden die aangesloten zijn op bewakingsapparatuur en een monitor, kunnen we de lichaamsfuncties voortdurend bewaken. In ernstige gevallen kan overname van de vitale lichaamsfuncties noodzakelijk zijn met een beademingsmachine of nierdialyse. Afhankelijk van de ernst van de brandwonden kan het noodzakelijk zijn dat er regelmatig bloed wordt afgenomen.

Infectiepreventie

Door verbranding verliest de huid zijn beschermende functie, waardoor infectiegevaar, mogelijk vochtverlies en warmteverlies ontstaat. Zowel alle leden van het brandwondenteam als bezoekers dienen een aantal hygiëneregels te volgen.Onder meer ten aanzien van kleding en handen wassen. Om te voorkomen dat een patiënt lichaamswarmte verliest, is de kamer extra verwarmd en bevochtigd. De klimaatbeheersing in de kamer neemt zo deels de temperatuurregeling van de huid over.

Vochtverlies

Bij ernstige brandwonden is er sprake van ernstig vocht- en eiwitverlies. Dit verlies kan levensbedreigend zijn en moet worden aangevuld. Dit kan gebeuren met een of meerdere infusen. Omdat een goede vochtbalans belangrijk is, wordt inname en uitscheiding geregistreerd.

Eten

Goede voeding kan het genezingsproces en het welbevinden van de patiënt positief beïnvloeden. Ernstige brandwonden gaan vaak gepaard met een enorme verstoring van de energiehuishouding en eiwitten, naast de grote hoeveelheden vochtverlies. De voedingsbehoefte van brandwondenpatiënten is hierdoor sterk verhoogd. Speciale aandacht voor de voedingsstoffen is essentieel.

Verschillende bijkomende factoren kunnen er toe bijdragen dat de praktische uitvoering van de voeding wordt bemoeilijkt. Bijvoorbeeld gebrek aan eetlust, vermoeidheid, lichamelijke beperkingen, leeftijd of psychische problemen. Om te voldoen aan de, met formules berekende, behoefte kan het nodig zijn gebruik te maken van voedingspreparaten, eiwit-en/of energieverrijkte voedingsmiddelen of sondevoeding. De diëtiste speelt hierbij een belangrijke rol. Registratie van alles wat de patiënt eet en drinkt is van belang.

Wondbehandeling

De verpleegkundigen reinigen en verzorgen de wonden volgens een behandelplan. De wondverzorging vindt plaats op bed in de kamer of in de douche- of badruimte. De verpleegkundige verwijdert de verbanden, reinigt de wonden en verbindt deze opnieuw. Omdat de verbandwisseling een pijnlijke en onplezierige gebeurtenis kan zijn, is dit een belangrijk aspect binnen de verzorging van brandwondenpatiënten. Het Brandwondencentrum beschikt over een aantal meetinstrumenten om de pijn te meten. Op geleide van protocollen wordt pijnmedicatie aangepast.

Kinderen in het Brandwondencentrum

De pedagogisch medewerkers bereiden de kinderen die in het Brandwondencentrum van het Maasstad Ziekenhuis liggen, zo goed mogelijk voor op bijvoorbeeld een verbandwisseling, een onderzoek of een operatie. U kunt zelf met uw kind onze kinderwebsite bezoeken. Op www.maasenik.nl wordt op leeftijdscategorie laten zien hoe bijvoorbeeld een operatie of een verbandwissel gaat, hoe de dag verloopt en wat er te doen is in het Brandwondencentrum. Ook voor de eventuele  andere (jonge) familieleden en vrienden kan het fijn zijn om deze informatie te bekijken.

Nazorg

De nazorg op het Brandwondencentrum bestaat uit een Brandwondenpolikliniek en een Littekenpolikliniek.

De nazorg op het Brandwondencentrum bestaat uit een Brandwondenpolikliniek en een Littekenpolikliniek.

Brandwondenpolikliniek

Op de Brandwondenpolikliniek worden dagelijks patiënten met brandwonden behandeld waarbij geen opname in het Brandwondencentrum is vereist.

Littekenpolikliniek

Op de Littekenpolikliniek ligt de nadruk op de nazorg: het behandelen van littekens van patiënten en het aanbieden van psychosociale zorg.

Op deze polikliniek wordt eventuele littekenvorming gecontroleerd en behandeld. Op beide locaties wordt de psychosociale hulpvraag meegenomen in de behandeling waarin de nazorgverpleegkundige een rol speelt.

Daarnaast zijn de kinder- en nazorgverpleegkundige en de pedagogisch hulpverlener getraind om kinderen die brandwonden hebben gehad terug naar school te begeleiden. Meer informatie over ‘Terug naar school’

Plastische Chirurgie

De plastisch chirurgen vormen een vast onderdeel van het multidisciplinaire brandwondenteam van het Brandwondencentrum. 

Deze specialisten richten zich op reconstructieve-, hand- en cosmetische chirurgie.

De polikliniek voert verschillende behandelingen uit zoals huidtherapie, laseren of reconstructieve operaties. U kunt hiervoor laagdrempelig een oriënterend gesprek aanvragen bij de polikliniek Plastische Chirurgie.

 

Wilt u deze informatie delen?

Maasstad Ziekenhuis gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.