Contactgegevens Brandwondencentrum

Telefoonnummers en locatie

  Telefoonnummer Locatie

Brandwondenpolikliniek
Voor vragen over uw afspraak
op de polikliniek

(010) 291 37 37
van 08.00 - 15.30 uur

Brandwondencentrum,
bouwdeel E, 3e verdieping

Nazorgpolikliniek
Voor vragen over uw afspraak
op de nazorgpolikliniek

(010) 291 37 22
van 08.00 - 15.30 uur
Zorgboulevard, ingang 6

Brandwondencentrum
Voor vragen over een naaste die
bij ons is opgenomen

(010) 291 37 18

Brandwondencentrum,
bouwdeel E, 3e verdieping

Bezoektijden

De bezoektijden zijn dagelijks van 11.00 uur tot 19.30 uur met een uitloop tot 22.00 uur.
Als u later dan 19.30 uur bent, is het niet meer mogelijk om toegang te krijgen tot het Brandwondencentrum te krijgen. Bent u voor die tijd aanwezig dan kunt u blijven tot uiterlijk 22.00 uur. Afwisselen is na 19.30 uur niet mogelijk.

Uitzondering: Bezoektijden voor de ouder die niet rooming-in (degene die niet blijft slapen) is van 07.30 tot 22.00 uur.

  • Per patiënt mogen maximaal twee bezoekers tegelijk op bezoek. Als meerdere bezoekers de patiënt willen bezoeken, kunnen ze elkaar afwisselen.
  • Bezoek kan wachten in de wachtruimte op de gang , schuin tegenover de ingang van het Brandwondencentrum.
  • Bezoek van kinderen jonger dan 10 jaar is alleen toegestaan in overleg, in verband met de overdracht van kinderziektes.

Contactpersoon bij opname in het Brandwondencentrum

Binnen het Brandwondencentrum wordt uiterst zorgvuldig omgegaan met patiëntgegevens. Dat geldt ook voor de informatieverstrekking aan derden. Daarom is het belangrijk dat er binnen de familie- en/of vriendenkring één van hooguit twee personen aangewezen wordt als contactpersoon. Deze contactpersoon onderhoudt zoveel mogelijk de contacten met het behandelteam en kan de patiënt helpen van vertegenwoordigen.
De contactpersoon kan altijd telefonisch contact opnemen om te informeren hoe het met de patiënt
gaat. Aan andere personen die contact opnemen over de patiënt verstrekt het Brandwondencentrum geen informatie. De informatie ontvangt de directe contactpersoon van een van de leden van het behandelteam. Het is ook mogelijk dat de patiënt, als zijn van haar gezondheid dat toelaat, via een eigen telefoontoestel contact onderhoudt met de contactpersoon.