Terug

Meer over Brandwondencentrum

In het Brandwondencentrum van het Maasstad Ziekenhuis worden patiënten met brandwonden en andere huidaandoeningen behandeld. In het Maasstad Ziekenhuis is één van de drie Nederlandse brandwondencentra gevestigd.

De andere twee brandwondencentra zijn gevestigd in het Rode Kruis Ziekenhuis (Beverwijk) en het Martini Ziekenhuis (Groningen). Het Brandwondencentrum van het Maasstad Ziekenhuis ziet gemiddeld veertig procent van de in centra opgenomen brandwondenpatiënten in heel Nederland. We leveren kwalitatief hoogstaande brandwondenzorg, 24 uur per dag, 7 dagen per week.

Expert in brandwondenzorg

Het Brandwondencentrum behandelt patiënten met ernstige brandwonden uit het hele land, met name uit de zuidelijke helft en Zuidoost-Nederland.

Het Brandwondencentrum behandelt patiënten met ernstige brandwonden uit het hele land, met name uit de zuidelijke helft en Zuidoost-Nederland.

Sinds eind jaren zestig wordt er al gespecialiseerde brandwondenzorg in het Maasstad Ziekenhuis, het toenmalige Zuiderziekenhuis, toegepast. Dit zorgde ervoor dat in 1986 een nieuw brandwondencentrum is opgericht.

EBA verificatie

In 2016 behaalde het Brandwondencentrum van het Maasstad Ziekenhuis de EBA verificatie (European Burns Association). Deze verificatie laat zien dat het brandwondencentrum een hoge kwaliteit van patiëntenzorg biedt en voldoet aan de strengste regels op het gebied van organiseren en toepassen van (para)medische en verpleegkundige zorg met kwalificaties van personeel, faciliteiten en middelen alsmede het verrichten van wetenschappelijk onderzoek.

Drie pijlers

De gespecialiseerde brandwondenzorg van het Maasstad Ziekenhuis is gebaseerd op drie pijlers:

  1. Specifieke kennis en vaardigheden;
  2. Speciale bouwkundige voorzieningen;
  3. Multidisciplinaire behandeling.

Multidisciplinaire behandeling

In het Brandwondencentrum wordt zowel klinisch als poliklinisch nauw samengewerkt tussen brandwondenartsen, traumachirurgen, intensivisten, anesthesisten, (plastisch)...

In het Brandwondencentrum wordt zowel klinisch als poliklinisch nauw samengewerkt tussen brandwondenartsen, traumachirurgen, intensivisten, anesthesisten, (plastisch) chirurgen, kinderartsen, medisch microbiologen, fysio- en ergotherapeuten en paramedisch personeel.

Door het specialistische karakter van brandwondenzorg wordt er zo nodig beroep gedaan op artsen met verschillende specialismen.

Het behandelteam wordt versterkt door brandwondverpleegkundigen, Intensive Care verpleegkundigen, kinderverpleegkundigen en een nazorgverpleegkundige. Voor geestelijke en maatschappelijke hulpverlening wordt er samengewerkt met pedagogisch hulpverleners, psychologen, geestelijke verzorgers en maatschappelijk werkers.

Wanneer geen opname noodzakelijk is, wordt er ook wondbehandeling gedaan inde  dagbehandeling. Daarnaast is er een polikliniek, waarbij de nadruk ligt op de nazorg: het behandelen van littekens van patiënten en het aanbieden van psychosociale zorg. Door dit alles bij elkaar is de zorg voor patiënten met brandwonden kwalitatief hoogstaand, waarbij bij uitstek de patiënt centraal staat.

Jonge patiënten

In het Brandwondencentrum worden patiënten van alle leeftijden behandeld.

In het Brandwondencentrum worden patiënten van alle leeftijden behandeld.

Een kwart van de brandwondenpatiënten zijn kleine kinderen van nul tot vier jaar. Worden hierbij de oudere kinderen tot zestien jaar opgeteld, dan vormen de kinderen maar liefst één-derde van het totaal aan brandwondenpatiënten. Voor kinderen zijn er een speciale speelkamer, badkamer en pedagogisch hulpverleners. Voor ouders is er de mogelijkheid om bij hun kind te blijven slapen.

Uw kind voorbereiden

De pedagogisch hulpverleners bereiden de kinderen die in het Kinderbrandwondencentrum van het Maasstad Ziekenhuis liggen, zo goed mogelijk voor op bijvoorbeeld een verbandwisseling, een onderzoek of een operatie. U kunt zelf met uw kind onze kinderwebsite bezoeken. Op www.maasenik.nl wordt op leeftijdscategorie laten zien hoe bijvoorbeeld een operatie of een verbandwissel gaat, hoe de dag verloopt en wat er te doen is in het Kinderbrandwondencentrum. Ook voor de eventuele  andere (jonge) familieleden en vrienden kan het fijn zijn om deze informatie te bekijken.

Droomplek

Speciaal voor kinderen die zijn opgenomen in het Maasstad Ziekenhuis, hun familieleden en vriendjes en vriendinnetjes, is er een Droomplek in het Maasstad Ziekenhuis. Deze plek is bedoeld om te ontspannen en even weg te zijn uit de ziekenhuiskamer waar het kind is opgenomen. De kleinere kinderen kunnen er spelen en tieners kunnen er relaxen of televisie kijken. Er is een keuken met een koelkast en magnetron aanwezig evenals een lekkere bank. Voor kinderen die in het Kinderbrandwondencentrum verblijven is toestemming van de arts noodzakelijk om naar de Droomplek te mogen. De Droomplek is op de vierde verdieping tussen bouwdeel F/G en bouwdeel D/E en is iedere dag van 9.00 tot 21.00 uur open. Kinderen onder de veertien jaar moeten in de Droomplek worden vergezeld door een volwassenen.

De Droomplek van het Maasstad Ziekenhuis is mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Ronald McDonald Kinderfonds. Het Ronald McDonald Kinderfonds bestond in 2015 precies dertig jaar en wilde ter gelegenheid van het jubileum nóg meer gezinnen met zieke kinderen bereiken. Want een ziek kind kan niet zonder zijn ouders. Het Maasstad Ziekenhuis heeft daarom eenmalig een bijdrage gekregen waarmee ze op de kinderafdeling de impact van een opname of behandeling voor zieke kinderen en hun families op een positieve manier kunnen beïnvloeden.

Wil je weten hoe de Droomplek eruit ziet en tot stand is gekomen. Bekijk hier de foto's.

Wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek is erg belangrijk in het Brandwondencentrum. Sinds 2004 wordt het meeste wetenschappelijk onderzoek naar brandwonden uitgevoerd onder...

Wetenschappelijk onderzoek is erg belangrijk in het Brandwondencentrum. Sinds 2004 wordt het meeste wetenschappelijk onderzoek naar brandwonden uitgevoerd onder leiding van de Vereniging van Samenwerkende Brandwondencentra Nederland (VSBN).

De doelstellingen van de VSBN zijn:

  • Het verbeteren van de behandeling van de patiënt met brandwonden op diverse terreinen, van eerste hulp tot nazorg;
  • Het uitbreiden van kennis betreffende specifieke problemen van de brandwondenzorg en patiënten;
  • Het verhogen van de standaard van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de brandwondenzorg en patiënten;
  • Het optimaal implementeren van de resultaten van onderzoek in de kliniek.

Onderzoeksteam

In het Brandwondencentrum van het Maasstad Ziekenhuis is een onderzoeksteam actief. Dit team bestaat uit verpleegkundigen, paramedici, artsen, een onderzoeksverpleegkundige, een verpleegkundig onderzoeker, promovendi en een onderzoekcoördinator/epidemioloog. Het onderzoeksteam initieert eigen wetenschappelijk onderzoek en neemt deel in andere studies van de VSBN of andere partners, zoals de afdeling Public Health en de afdeling Traumachirurgie van het Erasmus MC.

Lees hier meer over de promotieonderzoeken die op dit moment in ons brandwondencentrum worden uitgevoerd.

null

Van oudsher ligt het accent van ons onderzoek op de epidemiologie en registratie. In het epidemiologisch onderzoek kijken we naar het vóórkomen en de verspreiding van brandwondletsel onder de bevolking en naar factoren die hierbij een rol spelen. Enkele jaren geleden zijn de economische studies daarbij gevoegd.

De Nederlandse Brandwonden Registratie R3

De Nederlandse Brandwonden Registratie R3 (NBR R3) is een uniforme registratie van alle patiënten met een klinische opname in de Nederlandse gespecialiseerde brandwondenzorg. Deze registratie is een belangrijke bron van informatie, dankzij de inzet van de leden van de werkgroep NBR R3. De registratie is gestart in januari 2009. In combinatie met de gecombineerde historische databases van de drie brandwondencentra zijn nationale data beschikbaar vanaf 1995.

De algemene  doelstellingen van de NBR R3  zijn:
•    Het verzamelen van gegevens om de kwaliteit van preventie en zorg te onderzoeken en te verbeteren;
•    Het leveren van spiegelinformatie, informatie voor onderzoeksvragen en informatie voor beleidsvorming. 

We doen onderzoek naar hoogrisico-groepen voor brandwondletsel en naar uitkomsten na brandwonden. Daarnaast doen we kostenstudies in de gespecialiseerde brandwondenzorg en in de zorg voor brandwondenpatiënten daarbuiten. Ook doen we economische evaluaties van specifieke diagnostiek of behandeling in de brandwondenzorg, ter verbetering van de efficiëntie van de zorg.

Klinische studies

Wij initiëren en participeren in klinische onderzoeken, zoals gerandomiseerde klinische studies naar de effectiviteit van nieuwe diagnostiek of behandeling. Lopende onderzoeken zijn:

• gerandomiseerde klinische studie naar de effectiviteit van hydrochirurgische versus conventionele tangentiele excisie bij patiënten met diep dermale brandwonden; op de lange termijn littekenkwaliteit.

• een prospectieve cohort studie naar de ziektelast na brandwonden waarin we de maatschappelijke impact van brandwonden willen berekenen met de nieuwe methode voor het berekenen van de ziektelast.

• een  voorbeeld van lopend onderzoek  is het wetenschappelijk onderzoek naar de sociale impact van leven met littekens. Alle volwassen patiënten en hun partners, die in staat zijn om vragenlijsten in te vullen, worden vijf keer benaderd in een periode van 18 maanden. Het doel van dit onderzoek is te komen tot een betere begeleiding van mensen met brandwonden en beter te begrijpen hoe sociale problemen ontstaan. De resultaten van dit onderzoek worden in de toekomst gedeeld met de hulpverleners in de brandwondencentra, zodat zij nog beter kunnen inspelen op de specifieke zorgbehoeften.

Voorbeelden van recente publicaties in wetenschappelijke tijdschriften:

• Goei H, van der Vlies CH, Hop MJ, Tuinebreijer WE, Nieuwenhuis MK, Middelkoop E, van Baar ME. Long term scar quality in burns with three distinct healing potentials: A multicenter prospective cohort study. Wound Repair Regen. 2016;24:721-30  doi: 10.1111/wrr.12438.
• Goei H, Hop MJ, van der Vlies CH, Nieuwenhuis MK, Polinder S, Middelkoop E, van Baar ME. Return to work after specialised burn care: A two-year prospective follow-up study of the prevalence, predictors and related costs. Injury. 2016;47:1975-82. doi: 10.1016/j.injury.2016.03.031.
• Baartmans MG, de Jong AE, van Baar ME, Beerthuizen GI, van Loey NE, Tibboel D, Nieuwenhuis MK. Early management in children with burns: Cooling, wound care and pain management. Burns. 2016 Jun;42(4):777-82. doi: 10.1016/j.burns.2016.03.003.
• Hop MJ, Stekelenburg CM, Hiddingh J, Kuipers HC, Middelkoop E, Nieuwenhuis MK, Polinder S, van Baar ME; LDI Study Group. Cost-Effectiveness of Laser Doppler Imaging in Burn Care in The Netherlands: A Randomized Controlled Trial. Plast Reconstr Surg. 2016 Jan;137(1):166e-176e. doi: 10.1097/PRS.0000000000001900.
• Oen IM, van der Vlies CH, Roeleveld YW, Dokter J, Hop MJ, van Baar ME. Epidemiology and costs of patients with toxic epidermal necrolysis: a 27-year retrospective study. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2015 Dec;29(12):2444-50. doi: 10.1111/jdv.13352.
• Dokter J, Vloemans AF, Beerthuizen GI, van der Vlies CH, Boxma H, Breederveld R, Tuinebreijer WE, Middelkoop E, van Baar ME; the Dutch Burn Repository Group. Epidemiology and trends in severe burns in the Netherlands. Burns. 2014 Nov;40(7):1406-14. doi: 10.1016/j.burns.2014.03.003.

Meer informatie

Meer informatie over wetenschappelijk onderzoek kunt u verkrijgen bij dr. M.E. van Baar, onderzoekscoördinator en hoofd ‘Epidemiologie, registratie en economische evaluatie’ van de VSBN en bij dr. C.H. van der Vlies, traumachirurg.

Contactgegevens dr. M.E. van Baar: (010) 291 34 28 of baarm@maastadziekenhuis.nl
Contactgegevens dr. C.H. van der Vlies: (010) 291 13 14 of vliesc@maasstadziekenhuis.nl

Nationale samenwerkingen

Om de kwaliteit van onze topklinische zorg voor brandwondenpatiënten continu te bewaken en te verbeteren, werken we met verschillende Nederlandse organisaties...

Om de kwaliteit van onze topklinische zorg voor brandwondenpatiënten continu te bewaken en te verbeteren, werken we met verschillende Nederlandse organisaties samen. Deze samenwerkingen kunnen allerlei vormen aannemen. Zo werken we bijvoorbeeld samen aan bepaalde wetenschappelijke onderzoeken, delen we onze kennis en zetten we ons onderling in voor onze belangen.

Nederlandse Brandwonden Stichting

De Nederlandse Brandwonden Stichting zet zich in om de zorg voor brandwondenpatiënten te verbeteren. Ze doet dit onder andere door het doneren van geld voor onderzoek naar brandwondenbehandeling. Ze wilt het leed dat patiënten met brandwonden ondergaan graag zo veel mogelijk beperken en zamelt geld in voor onderzoeken en projecten die dit tot doel hebben. Naast brandwondenzorg richt de Brandwonden Stichting zich ook op preventie, lotgenotencontact en re-integratie in de maatschappij.

www.brandwondenstichting.nl

Nederlandse Vereniging voor Brandwondenzorg

Deze vereniging brengt professionals in de brandwondenzorg samen. Ze heeft als doel om iedereen die bij de bestudering en behandeling van brandwonden betrokken is, met elkaar in contact te brengen.

www.nvbz.nl

Vereniging Samenwerkende Brandwondencentra Nederland (VSBN)

De VSBN (internationaal bekend als Association of Dutch Burn Centres ADBC) moedigt samenwerking en afstemming tussen de drie brandwondencentra aan. De vereniging heeft als doel dat de brandwondencentra gezamenlijk aan onderzoek werken en dat zij samen landelijke protocollen voor brandzorgbehandeling en opleiding opstellen. Ze wilt zo graag de behandeling van brandwonden verbeteren, de kwaliteit van brandwondenonderzoek verhogen, de kennis over brandwondenzorg uitbreiden en aan het werk gaan met de resultaten van het onderzoek.

www.adbc.nl

Stichting Kind en Brandwond

De stichting Kind en Brandwond is een landelijke stichting die zich in samenwerking met de drie brandwondencentra en andere brandwondenhulpverleners vrijwillig inzet voor kinderen en jongeren met brandwonden. Zo organiseren ze bijvoorbeeld vakantieweken en gezinsdagen voor brandwondpatiënten en de Brandwondendag. Ook helpen ze bij het kindvriendelijk inrichten van ruimtes in de brandwondencentra en zorgen ze ervoor dat er voorlichtingsmateriaal en speciaal oefen- en spelmateriaal is. Ze ondersteunen daarnaast de verblijfshuizen voor ouders van opgenomen kinderen, zoals het Kiwanis-huis in Beverwijk en Groningen.

www.kindenbrandwond.nl

Allerzorg

Allerzorg is een landelijke zorgorganisatie die kan worden ingezet voor de thuisbehandeling van onze patiënten. In onze samenwerking staat het delen van kennis over brandwondenzorg en de kwaliteit van de zorg voor de patiënt centraal. Zo vinden er scholingen plaats waarbij kennis en ervaringen worden uitgewisseld. Patiënten die uit het brandwondencentrum worden ontslagen en thuiszorg nodig hebben, kunnen worden doorverwezen naar Allerzorg.

www.allerzorg.nl

Erasmus Medisch Centrum

Samen met de afdeling Traumachirurgie van het Erasmus MC wordt er onderzoek gedaan naar brandwondenzorg.

www.erasmusmc.nl/research

Internationale samenwerkingen

Ook internationaal wordt er intensief samengewerkt om brandwondenzorg te verlenen en de kwaliteit van de brandwondenzorg te bewaken en te verbeteren. Er zijn...

Ook internationaal wordt er intensief samengewerkt om brandwondenzorg te verlenen en de kwaliteit van de brandwondenzorg te bewaken en te verbeteren. Er zijn samenwerkingen wat betreft repatriëringen, wetenschappelijk onderzoek, zorg en behandeling. Brandwondendeskundigen weten elkaar over de grenzen heen te vinden.

Nadat het Brandwondencentrum in 1992 Nederlandse brandwondenslachtoffers van de vliegtuigramp in Faro heeft gerepatrieerd en opgevangen, zijn er in de daaropvolgende jaren verschillende Nederlandse en buitenlandse slachtoffers gevolgd. Denk hierbij aan de slachtoffers van de cafébrand in Volendam of van de discotheekbrand in Roemenië. Bij grote nationale en internationale rampen wordt dan ook een beroep op het brandwondencentrum gedaan. Dhr. dr. C.H. van der Vlies, traumachirurg in ons brandwondencentrum, is executive lid van de European Burns Association (EBA) en is zo ook actief in het Disaster Committee van de EBA. Dit comité heeft als doelstelling te zorgen voor een duidelijke Europese structuur voor het repatriëren van brandwondenslachtoffers bij grote rampen. Ook is het brandwondwondencentrum met voordrachten vertegenwoordigd op The European Burns Association Congress en op het ISBI Congress, waar kennis en expertise worden gedeeld. Mevr. drs. I.M.M.H. Oen, brandwondenarts in ons brandwondencentrum is voorzitster van het ISBI Prevention Committee.                                                                                                                                                                 

Euro Skin Bank

De Euro Skin Bank (Nationale Huidbank) bewerkt en bewaart allogene donorhuid en stelt deze aan de brandwondencentra ter beschikking voor wondbehandeling. Bij de behandeling van ernstige brandwonden is allogene donorhuid erg belangrijk. Vanwege de gedeelde doelstellingen is de Euro Skin Bank nauw verbonden met de Nederlandse Brandwonden Stichting, die de Nationale Huidbank in 1976 heeft opgericht.

www.eurotissuebank.nl/euro-skin-bank-huidbank-esb/

European Burns Association

De European Burns Association (EBA) is een non-profit organisatie die de samenwerking tussen professionals in de brandwondenzorg in Europa stimuleert. Ze brengt medisch specialisten, onderzoekers en alle andere medewerkers in de brandwondenzorg samen om zo kennis en expertise over de behandeling van brandwonden en onderzoek te delen. Ook onderzoekt de EBA of een brandwondencentrum tijdens het hele proces, inclusief de herstelfase, optimale zorg aan de patiënt biedt. Als dit het geval is, ontvangt het brandwondencentrum dit certificaat als bewijs dat haar zorg van zeer goede kwaliteit is. Dit certificaat is in september 2016 ook aan ons brandwondencentrum uitgereikt.

www.euroburn.org/

International Society for Burn Injuries

De International Society for Burn Injuries is een non-profit organisatie die net zoals de European Burns Association professionals in de brandwondenzorg samenbrengt om zo kennis en expertise over brandwondenzorg te delen. Zij doet dit echter wereldwijd. De organisatie zet zich in voor de preventie van brandwonden en onderzoek op het gebied van brandwondenzorg.

www.worldburn.org

Terug naar school begeleiding

Een kind met brandwonden dat net uit het brandwondencentrum komt, heeft een intensieve periode achter de rug. Daarbij is de behandeling na het verlaten van...

Een kind met brandwonden dat net uit het brandwondencentrum komt, heeft een intensieve periode achter de rug. Daarbij is de behandeling na het verlaten van het brandwondencentrum nog niet afgelopen. Juist nu is het belangrijk dat de leerling het ‘normale’ leven zo snel mogelijk weer oppakt. Het functioneren op school neemt hierbij een belangrijke plaats in.

Daarom bestaat het project 'Terug naar school.’ In het brandwondencentrum zijn de kinder- en nazorgverpleegkundige en de pedagogisch hulpverlener getraind om kinderen die brandwonden hebben gehad terug naar school te begeleiden.

null

Begeleiding aangepast op situatie en omstandigheden

Een kind dat langere tijd in het brandwondencentrum opgenomen is geweest, heeft vaak veel van school gemist. Nu moet hij weer leren meegaan in het schoolritme en de grenzen die binnen (maar ook buiten) de klas gelden. Daarnaast zijn kinderen van nature heel nieuwsgierig aangelegd en kunnen (non-)verbaal reageren op het kind. Een kind voelt dit feilloos aan en kan het moeilijk vinden om voor de eerste keer weer de klas in te gaan. Begeleiding kan sturing geven aan het hele verwerkingsproces.

Bij terugkeer in de klas zijn zowel het kind, de klasgenoten als de leerkracht betrokken. Ieder kind, ouder, leraar, klasgenootje is uniek. Door jarenlange ervaring kunnen de nazorgverpleegkundige en pedagogisch hulpverlener hier goed op inspringen en wordt de begeleiding iedere keer aangepast aan de situatie en de omstandigheden.

Jennifer vertelt...

Jennifer werd terug naar school begeleid door de nazorgverpleegkundige (Anneke) en vertelt: "Ik vond het heel fijn dat Anneke bij mij in de klas kwam vertellen wat er was gebeurd en wat brandwonden zijn. Ook heeft ze de klas geleerd wat je moet doen als er brand is. Doordat Anneke in de klas alles uitlegde begrepen alle kinderen beter wat er gebeurd is en waarom mijn rug er anders uitziet. Dit helpt ook tegen het pesten omdat alle kinderen wisten wat er met mij aan de hand was. Toen ik naar een nieuwe school ging kwam Anneke weer."

Meer informatie

Wilt u meer weten over de begeleiding ‘Terug naar school’? Neem dan contact op met het brandwondencentrum via (010) 291 37 18.

 
Terug naar de startpagina van het brandwondencentrum

Wilt u deze informatie delen?

Maasstad Ziekenhuis gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.