Nuttige links Brandwondencentrum

Mocht u meer willen weten over brandwonden of huidaandoeningen, dan kunt u ook terecht op onderstaande websites:

De pedagogisch hulpverleners bereiden de kinderen die in het Brandwondencentrum van het Maasstad Ziekenhuis liggen, zo goed mogelijk voor op bijvoorbeeld een verbandwisseling, een onderzoek of een operatie. U kunt zelf met uw kind onze kinderwebsite bezoeken. Op www.maasenik.nl laten we op leeftijdscategorie zien hoe bijvoorbeeld een operatie of een verbandwissel gaat, hoe de dag verloopt en wat er te doen is in het Brandwondencentrum. Ook voor de eventuele andere (jonge) familieleden en vrienden kan het fijn zijn om deze informatie te bekijken.

 

Landelijke stichting die het kind na ontslag uit het Brandwondencentrum begeleidt, activiteiten aanbiedt, van oefenspel-materiaal voorziet en vakantiekampen organiseert.

 

De stichting wil brandwonden voorkomen en het leed dat is ontstaan door brandwonden tot een minimum beperken.

Voor artsen, verpleegkundigen, psychologen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, pedagogisch medewerkers en alle anderen die zich in Nederland en België bezighouden met de bestudering en specifieke behandeling van brandwonden.

Het Rode Kruis Ziekenhuis (RKZ) Brandwondencentrum, ook bekend als Brandwondencentrum Beverwijk, is één van de drie brandwondencentra in Nederland.

Het Brandwondencentrum Groningen maakt onderdeel uit van het Martini Ziekenhuis en is ook één van de drie brandwondencentra in Nederland.

 

De Vereniging Samenwerkende Brandwondencentra in Nederland (VSBN) is opgericht met als doel de samenwerking en afstemming tussen de brandwondencentra in brede zin te verbeteren.

De vereniging begeleidt volwassenen, kinderen, familieleden en relaties na het ontslag uit het ziekenhuis, zodat zij zoveel mogelijk het 'normale' leven weer kunnen hervatten.

Het motto van de huidfederatie luidt: samenwerking. Met als doel een steunpunt te zijn voor mensen met een chronische en/of erfelijke huidaandoening.

De Woundcare Consultant Society (WCS) heeft als doel te werken als nationaal kenniscentrum op het gebied van wond- en huidzorg om het kennisniveau van professionals in de gezondheidszorg te verhogen en uiteindelijk de kwaliteit van de wond- en huidzorg te verbeteren.

De Euro Skin Bank (Nationale Huidbank) bewerkt en bewaart allogene donorhuid en stelt deze ter beschikking voor wondbehandeling.

De European Burns Association (EBA) is een non-profit organisatie die de samenwerking tussen professionals in de brandwondenzorg in Europa stimuleert. Ze brengt medisch specialisten, onderzoekers en alle andere medewerkers in de brandwondenzorg samen om zo kennis en expertise over de behandeling van brandwonden en onderzoek te delen.

 

De International Society for Burn Injuries is een non-profit organisatie die net zoals de European Burns Association professionals in de brandwondenzorg samenbrengt om zo kennis en expertise over brandwondenzorg te delen. Zij doet dit echter wereldwijd. De organisatie zet zich in voor de preventie van brandwonden en onderzoek op het gebied van brandwondenzorg.