Promotieonderzoeken binnen het Brandwondencentrum

In het Maasstad Ziekenhuis leiden we veel (toekomstige) zorgverleners op. Zo ook op het Brandwondencentrum. Naast de opleiding tot bijvoorbeeld brandwondenverpleegkundige, doen verschillende zorgverleners en onderzoekers hun promotieonderzoek tot doctor in het Brandwondencentrum.

Op dit moment doen de volgende promovendi onderzoek in het Brandwondencentrum:

Charlotte Cords, arts-onderzoeker, doet onderzoek naar kwetsbaarheid bij patiënten met brandwonden. Daarbij onderzoekt zij wat het optimale meetinstrument bij acute brandwondenzorg is. Ook onderzoekt zij hoe we dit meetinstrument het beste kunnen gebruiken in de gewone brandwondenzorg en wat de beste interventies zijn om de gevolgen van kwetsbaarheid bij patiënten met brandwonden tot het minimum te beperken. Zij wordt begeleid door haar copromotoren dr. C.H. van der Vlies, traumachirurg en dr. M.E. van Baar, epidemioloog en haar promotor prof. dr. M.H.J. Verhofstad, hoogleraar Traumatologie Erasmus MC, Rotterdam. In 2024 hoopt ze haar proefschrift af te ronden.


Joeri Slob, anesthesiemedewerker, onderzoeker, heeft de opleiding Gezondheidswetenschappen afgerond. Sinds november 2022 is hij gestart met zijn promotieonderzoek in het Brandwondencentrum. Onder begeleiding van zijn copromotoren dr. C.H. van der Vlies en dr. J.S.H.A. Koopman doet hij onderzoek naar het beperken van bloedverlies bij brandwondenpatiënten die een chirurgische ingreep ondergaan. In 2025 hoopt Joeri het eerste deel van zijn onderzoek af te hebben.


Raaba Thambithurai, onderzoeker, heeft de opleiding Gezondheidswetenschappen afgerond. Sinds juli 2022 is zij gestart met haar promotieonderzoek in het Brandwondencentrum. Onder begeleiding van haar copromotoren dr. M.E. van Baar, epidemioloog, dr. C.H. van der Vlies, traumachirurg en haar promotor prof. dr. Angelique Weel-Koenders, hoogleraar Erasmus School of Health Policy & Management, Rotterdam doet Raaba onderzoek naar kosteneffectiviteit van waardegedreven brandwondenzorg. In 2025 hoopt Raaba haar promotieonderzoek af te ronden.


Roos Salemans, arts-onderzoeker, heeft de opleiding Geneeskunde afgerond. Om vervolgens haar witte jas te verruilen voor het blauwe pak van het Brandwondencentrum. Onder begeleiding van haar copromotoren Kees van der Vlies en Margriet van Baar en haar promotor prof. dr. M.H.J. Verhofstad, hoogleraar Traumatologie Erasmus MC, Rotterdam. doet zij onderzoek naar de optimale timing van de operatie bij gedeeltelijk diepe brandwonden. Met als doel: een keuzehulp die helpt bij de vraag: ‘wanneer gaan we opereren?’. In 2025 hoopt Roos haar promotieonderzoek af te ronden.


Annemieke Dijkstra, arts-onderzoeker, intensivist, doet onderzoek naar de klinische aspecten van microcirculatoire monitoring bij patiënten met brandwonden die op de Intensieve Care liggen en bij patiënten met brandwonden die opgenomen zijn op het Brandwondencentrum. De studies worden verricht in samenwerking met het Erasmus MC. Zij wordt begeleid door haar copromotor dr. C.H. van der Vlies, traumachirurg en haar promotoren prof dr. D.A.M.P.J. Gommers, intensivist en prof dr. C. Ince, fysioloog.

 

Rolf Gigengack, arts-onderzoeker en AIOS anesthesiologie, doet promotieonderzoek naar de peroperatieve zorg en intensive care behandeling van brandwondenpatiënten. Denk hierbij aan de intensive care epidemiologie, hoeveelheid bloedverlies en bloedbesparende technieken tijdens OK en het effect van rehydratie na een grote brandwonden op de intensive care. Daarnaast onderzoekt hij in een gerandomiseerde studie de bloedstolling tijdens een brandwondenoperatie en een mogelijkheid om deze te verbeteren. Hij wordt begeleid door zijn copromotoren dr. C.H. van der Vlies, traumachirurg en S.J.H.A. Koopman, anesthesioloog, en zijn promotor prof. dr. S.A. Loer, hoogleraar anesthesiologie Amsterdam UMC.

Meer informatie

Meer informatie over wetenschappelijk onderzoek kunt u verkrijgen bij dr. M.E. van Baar, onderzoekscoördinator en hoofd ‘Epidemiologie, registratie en economische evaluatie’ van de VSBN en bij dr. C.H. van der Vlies, traumachirurg.

Contactgegevens dr. M.E. van Baar: (010) 291 34 28 of baarm@maasstadziekenhuis.nl
Contactgegevens dr. C.H. van der Vlies: (010) 291 13 14 of vliesc@maasstadziekenhuis.nl