Maatregelen coronavirus (COVID-19) Meer informatie

Promotieonderzoeken binnen ons brandwondencentrum

Momenteel zijn de volgende promovendi in het brandwondencentrum actief:

  • Charlotte Cords, arts-onderzoeker, doet onderzoek naar kwetsbaarheid bij patiënten met brandwonden. Daarbij onderzoekt zij wat het optimale meetinstrument is om te gebruiken binnen de acute brandwondenzorg. Ook onderzoekt zij hoe dit meetinstrument het beste geïmplementeerd kan worden in de reguliere zorg en wat de beste interventies zijn om de gevolgen van kwetsbaarheid bij patiënten met brandwonden tot het minimum te beperken. Zij wordt begeleid door haar copromotoren dr. C.H. van der Vlies, traumachirurg en dr. M.E. van Baar, epidemioloog en haar promotor prof. dr. M.H.J. Verhofstad, hoogleraar Traumatologie Erasmus MC, Rotterdam.

  • Annemieke Dijkstra, arts-onderzoeker, intensivist, doet onderzoek naar de klinische aspecten van microcirculatoire monitoring bij IC brandwonden patiënten en afdelingspatiënten met brandwonden. De studies worden verricht in samenwerking met het Erasmus Medisch Centrum. Zij wordt begeleid door haar copromotor dr. C.H. van der Vlies, traumachirurg en haar promotoren prof dr. D.A.M.P.J. Gommers, intensivist en prof dr. C. Ince, fysioloog.

  • Rolf Gigengack, arts-onderzoeker en AIOS anesthesiologie, doet promotieonderzoek naar de perioperatief zorg en intensive care behandeling van brandwondenpatiënten. Denk hierbij aan de intensive care epidemiologie, hoeveelheid bloedverlies en bloedbesparende technieken tijdens OK en het effect van rehydratie na een grote brandwonden op de intensive care. Daarnaast onderzoekt hij in een gerandomiseerde studie de bloedstolling tijdens een brandwondenoperatie en een mogelijkheid om deze te verbeteren. Hij wordt begeleid door zijn copromotoren dr. C.H. van der Vlies, traumachirurg en S.J.H.A. Koopman, anesthesioloog, en zijn promotor prof. dr. S.A. Loer, hoogleraar anesthesiologie Amsterdam UMC.

  • Nine Legemate, arts-onderzoeker, doet onderzoek naar de littekenkwaliteit na brandwonden, van zowel de brandwond als van de donorsite/huidafnameplaats nar het afnemen van een huistransplantaat. In een gerandomiseerde klinische studie kijkt zij naar de verschillen in de lange termijn littekenkwaliteit van diep dermale brandwonden na débridement met hydrochirurgische- dan wel conventionele tangentiële excisie. Zij wordt begeleid door haar copromotoren dr. C.H. van der Vlies, traumachirurg en dr. M.E. van Baar, epidemioloog en haar promotor prof. dr. E. Middelkoop.

  • Daan van Yperen, arts-onderzoeker, doet onderzoek naar de behandeling van brandwonden in ziekenhuizen zonder gespecialiseerd brandwondencentrum, en naar de gevolgen van vuurwerkletsel. In verschillende studies onderzoekt hij hoeveel brandwonden er in ziekenhuizen zonder brandwondencentrum worden behandeld, en vergelijkt de behandeling en littekenkwaliteit na één jaar met patiënten die zijn behandeld in het brandwondencentrum van het Maasstad Ziekenhuis. Parallel hieraan onderzoekt Daan wat de gevolgen zijn van vuurwerkletsel, in termen als kwaliteit van leven, de mate van blijvende schade, functionele beperkingen, en kosten. Hij wordt begeleid door zijn copromotoren dr. C.H. van der Vlies, traumachirurg, dr. E.M.M. van Lieshout, epidemioloog, en zijn promotor prof. dr. M.H.J. Verhofstad, traumachirurg Erasmus MC.

Reeds gepromoveerde (oud-) medewerkers:

Meer informatie

Meer informatie over wetenschappelijk onderzoek kunt u verkrijgen bij dr. M.E. van Baar, onderzoekscoördinator en hoofd ‘Epidemiologie, registratie en economische evaluatie’ van de VSBN en bij dr. C.H. van der Vlies, traumachirurg.

Contactgegevens dr. M.E. van Baar: (010) 291 34 28 of baarm@maasstadziekenhuis.nl
Contactgegevens dr. C.H. van der Vlies: (010) 291 13 14 of vliesc@maasstadziekenhuis.nl