Promotieonderzoeken binnen ons brandwondencentrum

Momenteel zijn de volgende promovendi in het brandwondencentrum actief:

  • Harold Goei, arts-onderzoeker, kijkt naar de uitkomsten van de brandwondenzorg, zoals de terugkeer naar werk en de uitkomsten van zorg bij de oudere patiënt. Daarnaast onderzoekt hij de meting van en de voorspellers voor lange termijn littekenkwaliteit na brandwonden. Hij wordt begeleid door zijn co-promotors dr. M.E. van Baar, epidemioloog, en dr. C.H. van der Vlies, traumachirurg, en zijn promotor prof.dr. E. Middelkoop, bijzondere hoogleraar huidregeneratie en wondgenezing aan de VUmc en directeur van de VSBN.
  • Nine Legemate, arts-onderzoeker, doet onderzoek naar de littekenkwaliteit na brandwonden, van zowel de brandwond als van de donorsite/huidafnameplaats nar het afnemen van een huistransplantaat. In een gerandomiseerde klinische studie kijkt zij naar de verschillen in de langetermijn-littekenkwaliteit van diep dermale brandwonden na débridement met hydrochirurgische- dan wel conventionele tangentiële excisie. Zij wordt begeleid door haar co-promotors dr. C.H. van der Vlies, traumachirurg en dr. M.E. van Baar, epidemioloog en haar promotor prof.dr. E. Middelkoop.
  • Ir. Inge Spronk, onderzoeker, doet haar promotieonderzoek in het Brandwondencentrum van het Maasstad Ziekenhuis en op de afdeling Maatschappelijke gezondheidszorg van het Erasmus MC. Zij doet onderzoek naar de kwaliteit van leven na brandwonden. Het uiteindelijk doel is het bepalen van de ziektelast van brandwonden in Nederland, met behulp van de vernieuwde methodologie voor de berekening van ziektelast. Zij wordt begeleid door haar co-promotors dr. M.E. van Baar en dr. S Polinder, gezondheidseconoom (MGZ, EMC) en haar promotor prof E. Middelkoop.

Reeds gepromoveerde (oud-) medewerkers:

Meer informatie

Meer informatie over wetenschappelijk onderzoek kunt u verkrijgen bij dr. M.E. van Baar, onderzoekscoördinator en hoofd ‘Epidemiologie, registratie en economische evaluatie’ van de VSBN en bij dr. C.H. van der Vlies, traumachirurg.

Contactgegevens dr. M.E. van Baar: (010) 291 34 28 of baarm@maastadziekenhuis.nl
Contactgegevens dr. C.H. van der Vlies: (010) 291 13 14 of vliesc@maasstadziekenhuis.nl