Vragenlijsten om uw zorg te ondersteunen (BORN)

U of uw kind komt naar het Brandwondencentrum voor een behandeling. Samen met u zorgen de artsen en verpleegkundige dat u zo goed mogelijk herstelt. Door het invullen de vragenlijsten kunnen we uw herstel beter volgen. De vragenlijsten helpen de arts of verpleegkundige om samen met u over uw behandeling te praten.

BORN is een afkorting voor Burn centres Outcomes Registry the Netherland. Dit is Engels voor de Nederlandse Brandwondencentra Uitkomsten Registratie.

U leest meer informatie over de vragenlijsten in folder Vragenlijsten om uw zorg te ondersteunen (BORN) en folder Vragenlijsten voor kinderen met brandwonden en hun ouders (BORN)