Wachttijd

Op de EHH werken we met een triagesysteem. Dat kan inhouden dat iemand die later binnenkomt eerder wordt geholpen. Dit besluit wordt genomen op basis van de aard van de klachten en de medische noodzaak tot acute behandeling.