Hartbewaking onderdeel van de EHH


De Hartbewaking en de Eerste Hart Hulp zijn onderdeel van elkaar. De Hartbewaking is een afdeling met als doel het bewaken van de vitale functies bij patiënten die (acute) cardiologische klachten hebben, en dus uitgebreide cardiale zorg nodig hebben. Hierbij valt te denken aan:
•    klachten van pijn op de borst (Angina Pectoris);
•    een hartinfarct;
•    ritmestoornissen;
•    benauwdheidsklachten veroorzaakt door hartfalen (hartzwakte);
•    en diverse andere klachten die veroorzaakt zijn door een hartaandoening.

De zorg bestaat onder andere uit het bewaken van vitale functies van het lichaam:
•    het continu controleren van het hartritme, bloeddruk, polsslag en ademhaling;
•    het maken van hartfilmpjes;
•    beademing.