Eerst Hart Hulp onderdeel van de Hartbewaking

De Eerste Hart Hulp is onderdeel van de Hartbewaking. Een opname op de Eerste Hart Hulp heeft tot doel om zo snel mogelijk acute problemen op te sporen en eventueel te behandelen. U wordt tijdelijk opgenomen op een afdeling waar uw lichaamsfuncties bewaakt kunnen worden en een diagnose zal snel volgen. Mochten de klachten niet veroorzaakt worden door een acuut cardiologisch probleem, dan zal verder een poliklinische nabehandeling plaatsvinden. Mocht er wel een belangrijk cardiologisch probleem zijn, dan kan er een opname volgen.