Meer over Kinderchirurgie

Binnen het subspecialisme kinderchirurgie bestaat een duidelijk onderscheid tussen de 'Bijzondere Kinderchirurgie' en de 'Algemene Kinderchirurgie'.

De Algemene Kinderchirurgie omvat de behandeling van veel voorkomende aandoeningen, zoals liesbreuk, blindedarmontsteking (appendicitis) en enkelvoudige letsels (één breuk).

De Bijzondere Kinderchirurgie omvat onder meer de neonatale chirurgie (pasgeborenen), de chirurgische behandeling van kwaadaardige gezwellen, de behandeling van complexe chirurgische afwijkingen en orgaan vervangende behandelingen.