Meer over Chirurgie

Op de afdeling Chirurgie wordt een grote verscheidenheid aan aandoeningen behandeld. U kunt hierbij denken aan verwondingen, tumoren en infecties. Om al deze aandoeningen te kunnen behandelen is veel kennis en ervaring nodig. De chirurgen in het Maasstad Ziekenhuis hebben veel ervaring in de operaties die zij verrichten.

Daarnaast volgen onze specialisten regelmatig een bijscholing en zijn zij voortdurend op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen hun vakgebied.

Binnen één week de eerste afspraak

U wilt natuurlijk zo snel mogelijk van uw klachten af. Wij streven er dan ook naar om u binnen één week op onze polikliniek Chirurgie te zien. De arts stelt in overleg met u een behandelplan op.

Zorg en aandacht op maat

De één vindt een chirurgische ingreep spannend, een ander ervaart een operatie als minder indrukwekkend. Onze medewerkers houden daar rekening mee en behandelen u met passende zorg en aandacht. U wordt uitstekend begeleid bij de operatie zelf, maar ook in het voor- en natraject. U ontvangt voldoende informatie en krijgt uiteraard gelegenheid voor het stellen van vragen gedurende het hele zorgtraject. Ook kunnen we binnen het ziekenhuis altijd specialisten van andere afdelingen inschakelen, mocht dat wenselijk zijn.

null