Geriatrie polikliniek

(010) 291 22 55 (locatie Zorgboulevard) en (010) 404 38 28 (locatie Havenpolikliniek)

Routebeschrijving

Meer contactgegevens & bezoektijden

Mijn Maasstad Ziekenhuis

Geriatrie

Klinische geriatrie is het medisch specialisme dat zich bezig houdt met ouderen die meerdere aandoeningen hebben. Vaak gaat het om een combinatie van lichamelijke, psychische en sociale problemen. De klinisch geriaters hebben veel ervaring met vaststellen en behandelen van ziekten bij ouderen en werken vaak in een multidisciplinair team met onder andere een gespecialiseerd geriatrisch verpleegkundige, fysiotherapeut, diëtist, ergotherapeut, maatschappelijk werker, activiteitenbegeleidster en psycholoog. Op de polikliniek kunt u terecht voor een medisch consult, onderzoek of kleine behandeling.

Lees meer over Geriatrie

Aandoeningen

Het specialisme Geriatrie onderzoekt en behandelt vele symptomen en aandoeningen bij ouderen. Vaak hebben ouderen verschillende aandoeningen tegelijk en is...

Het specialisme Geriatrie onderzoekt en behandelt vele symptomen en aandoeningen bij ouderen. Vaak hebben ouderen verschillende aandoeningen tegelijk en is er sprake van allerlei klachten, die niet direct op een bepaalde ziekte wijzen. Onderstaand treft u een aantal veel voorkomende aandoeningen op onze afdeling.

Onderzoeken

Op de verpleegafdeling en polikliniek Geriatrie kunnen verschillende onderzoeken worden gedaan. Hieronder vindt u een overzicht van de meest voorkomende onderzoeken....

Op de verpleegafdeling en polikliniek Geriatrie kunnen verschillende onderzoeken worden gedaan. Hieronder vindt u een overzicht van de meest voorkomende onderzoeken.

Algemeen

Bacteriologie

  • Sputumkweek
  • Wondkweek

Radiologie

Overige

  • Geheugen- en stemmingsonderzoek
  • Neuropsychologisch onderzoek

Paramedisch

  • Beoordeling fysiotherapeut    

Indien er bijvoorbeeld sprake is van verminderde mobiliteit, krachtsverlies,  evenwichtsstoornissen, vallen of verminderde zelfredzaamheid wordt er vaak een fysiotherapeut in consult gevraagd om de problemen met bewegen verder in kaart te brengen.

  • Beoordeling diëtist
  • Beoordeling ergotherapeut     

Met het ouder worden kunnen er allerlei problemen ontstaan in het dagelijks functioneren. Als u gewone, dagelijkse handelingen niet meer naar wens kunt uitvoeren zal er een ergotherapeut betrokken worden om de problemen verder in kaart te brengen.

Nazorg

Uit onderzoek blijkt dat de gevolgen van een acute ziekenhuisopname voor ouderen groot zijn. Ze verliezen bijvoorbeeld hun zelfstandigheid, hebben meer zorg...

Uit onderzoek blijkt dat de gevolgen van een acute ziekenhuisopname voor ouderen groot zijn. Ze verliezen bijvoorbeeld hun zelfstandigheid, hebben meer zorg nodig en worden soms opnieuw opgenomen. Het Maasstad Ziekenhuis hecht veel waarde aan een goede nazorg. De duur van de nazorg en het aantal keer dat nazorg plaatsvindt, is afhankelijk van de soort behandeling en uw persoonlijke situatie. We overleggen met u (en eventueel met uw familie/mantelzorger) over de nazorg die u nodig heeft na uw ziekenhuisverblijf. Wanneer er na het ontslag meer zorg nodig is dan uw familie en andere direct betrokkenen kunnen bieden, wordt er samen met Bureau Nazorg besproken welke mogelijkheden er in uw situatie zijn voor passende ondersteuning.

Naar de polikliniek?
Schrijf van tevoren vragen op zodat u ze niet vergeet!
Wilt u deze informatie delen?

Maasstad Ziekenhuis gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.