Lees meer over Geriatrie

Tijdens het leven wordt het lichaam ouder en treden er vaak allerlei veranderingen tegelijk op. Bij ouderen kan er sprake zijn van verschillende klachten die niet direct op een bepaalde ziekte wijzen. Het is dan mogelijk dat uw huisarts u doorverwijst naar een klinisch geriater, die bekijkt wat de oorzaak van het probleem kan zijn.

Veel voorkomende problemen van patiënten die een klinisch geriater bezoeken zijn:

  • Mobiliteitsproblemen en/of vallen
  • Geheugenproblematiek
  • Plotselinge verwardheid
  • Onverklaarde achteruitgang in het dagelijks functioneren
  • Polyfarmacie, ofwel het gebruiken van veel medicijnen tegelijkertijd
  • Problemen met voeding of ondervoeding
  • Continentieproblemen
  • Somberheid, eenzaamheid en levensfase problematiek

Samenwerking met andere disciplines

Samen met andere specialismen wordt gewerkt aan het verbeteren van de poliklinische
en klinische zorg voor de geriatrische patiënt. Zo wordt er onder andere laagdrempelig
overlegd met psychiaters en neurologen. Daarnaast wordt er nauw samengewerkt
met de paramedische disciplines zoals de fysiotherapie, ergotherapie, diëtetiek en
maatschappelijk werk.