Vliegen met gips?

Als u gaat vliegen met gips dient u vooraf informatie in te winnen bij de vliegmaatschappij welke voorwaarden zij scheppen.

Circulair (rondom) gips kan door de gipsverbandmeester en/of medisch specialist beoordeeld worden of het gips medisch gezien 'vlieggeschikt' gemaakt kan worden.