Het spreekuur

Onze neurologen hebben zich gespecialiseerd in de diverse soorten hoofdpijnklachten.

In het consult wordt vastgesteld aan welke hoofdpijnvorm de patiënt lijdt, of eventueel aanvullend onderzoek nodig is en hoe deze hoofdpijn het beste behandeld kan worden. Daarnaast wordt er een medicatie advies (vaak voor het afbouwen van pijnmedicatie), algemene leefregels en slaapadvies gegeven. Bij ernstige psychosociale problemen als gevolg of als oorzaak van de hoofdpijn, kan worden verwezen naar onze gespecialiseerde hoofdpijn psycholoog.