Zorgvuldig

De Huisartsenpost gaat zeer nauwkeurig en vertrouwelijk om met uw gegevens. Elk consult wordt doorgegeven aan uw eigen huisarts.