Zorgvuldig

De Huisartsenpost gaat zeer nauwkeurig en vertrouwelijk om met uw gegevens. Elke (telefonische) afspraak wordt doorgegeven aan uw eigen huisarts.