Intensive Care

Intensive Care (IC) betekent intensieve en speciale zorg voor ernstig zieke patiënten. Met ondersteuning van diverse medische apparatuur bewaken we belangrijke lichaamsfuncties, zoals de bloedsomloop en ademhaling en behandelen we de patiënten. Afhankelijk van de ernst kan hiervoor minder of meer apparatuur nodig zijn die de bedreigde lichaamsfuncties ondersteunen of overnemen. Patiënten staan op de IC 24 uur per dag onder intensieve controle.

Lees meer over Intensive Care

Indeling Intensive Care

De Intensive Care heeft 4 units met ieder acht aparte boxen, waarvan vier isolatieboxen.

De Intensive Care heeft 4 units met ieder acht aparte boxen, waarvan vier isolatieboxen.

Iedere IC unit beschikt over een centrale balie waar alle patiënten-boxen mee in verbinding staan. De patiënten kunnen vanaf de centrale balie bewaakt worden. Er staat een centrale monitor waar de bewakingsmonitoren van alle patiënten op te zien zijn. Op de IC hangt er in iedere box een camera waarop we de patiënt in beeld hebben om de veiligheid van de patiënt te vergroten. Daarnaast werken we met een piepersysteem waarop alle medische alarmen, bijvoorbeeld alarmerende infuuspompen en patiëntoproepen binnen komen. Iedere IC-verpleegkundige draagt zo’n pieper bij zich en wordt indien nodig gealarmeerd.

De isolatieboxen worden gebruikt voor patiënten die besmet zijn met bacteriën of virussen die gevaarlijk kunnen zijn voor de omgeving, of voor patiënten die beschermd moeten worden tegen bacteriën en virussen van anderen.

Overzicht box

Patiënt-box

 

 

De afdeling Intensive Care Brandwondencentrum (IC-BWC)

Intensive Care Brandwondencentrum betekent intensieve en speciale zorg voor patiënten met brandwonden die dusdanig ernstig van aard zijn dat ze op een Intensive...

Intensive Care Brandwondencentrum betekent intensieve en speciale zorg voor patiënten met brandwonden die dusdanig ernstig van aard zijn dat ze op een Intensive Care behandelt moeten worden.

Met ondersteuning van diverse medische apparatuur bewaken we belangrijke lichaamsfuncties, zoals de bloedsomloop en ademhaling en behandelen we de patiënten. Afhankelijk van de ernst kan hiervoor meer of minder apparatuur nodig zijn die de bedreigde lichaamsfuncties ondersteunen of overnemen.

Geheimhoudingsplicht en de privacy

Vanwege de geheimhoudingsplicht en de privacy van de patiënt hebben we contact met een of twee contactpersonen.

Vanwege de geheimhoudingsplicht en de privacy van de patiënt hebben we contact met een of twee contactpersonen.

Vanwege de geheimhoudingsplicht en de privacy van de patiënt, wordt niet zomaar informatie over de patiënt aan derden gegeven. Om die reden vragen wij bij opname een eerste contactpersoon op te geven en een telefoonnummer van eventueel een tweede persoon. Alleen aan de contactpersonen wordt informatie over de patiënt verstrekt.

Iedere ochtend tussen 09.30 - 11.00 uur neemt de afdeling Intensive Care contact op met de eerste contactpersoon. Indien hij/zij niet bereikbaar is, wordt de tweede contactpersoon gebeld.Dit geldt ook indien er sprake is van ernstige veranderingen in de gezondheidstoestand van de patiënt.

Voor de contactpersonen zijn wij dag en nacht telefonisch bereikbaar. Belt u bij voorkeur niet op het tijdstip van de dienstwisselingen: van 07.30 tot 08.00, 15.30 tot 16.00 en van 23.15 tot 23.45 uur.

Informatie en aandachtspunten

In het belang van de patiënt zijn er diverse aandachtspunten met betrekking tot het bezoek en de informatieverstrekking.

In het belang van de patiënt zijn er diverse aandachtspunten met betrekking tot het bezoek en de informatieverstrekking.

De volgende afspraken zijn van toepassing op onze afdelingen:

Bezoekersinformatie

 • Bezoektijden zijn dagelijks van 14.00 tot 19.30 uur.
 • Medische onderzoeken kunnen de gehele dag plaatsvinden, ook tijdens de bezoektijd. Indien mogelijk wordt de contactpersoon hierover geïnformeerd, zodat het bezoek hier rekening mee kan houden.
 • De patiënten die op onze afdeling behandeld worden, hebben in veel gevallen een grotere kans om een infectie te krijgen. Daarom vragen wij u bij binnenkomst en bij vertrek uw handen te desinfecteren met behulp van de daarvoor bestemde alcoholdispensers. Tevens gebruiken wij geen kraanwater voor onze patiënten.
 • In verband met de rust van de patiënten zijn niet meer dan twee bezoekers tegelijk toegestaan. Zijn er meer bezoekers dan moeten zij elkaar afwisselen.
 • De IC kan heel indrukwekkend zijn voor volwassenen, maar zeker ook voor (jonge) kinderen. Wij raden u aan om het bezoek van kinderen in overleg met en onder begeleiding van de afdeling Intensive Care te laten plaatsvinden.
 • Het meebrengen van bloemen en planten is op onze afdeling niet toegestaan in verband met hygiëne en infectiegevaar.
 • Voor de rust op de afdeling wordt u verzocht om de geluiden van uw mobiele telefoon uit te schakelen.
 • Indien u iedere dag op bezoek komt of aan het waken bent bij uw naaste is het mogelijk om een weekkaart voor de parkeergarage (Q-park) te verkrijgen. Meer informatie vindt u onder Service & Contact of vraag de afdeling Intensive Care naar de folder hierover.
 • Indien uw naaste in kritieke toestand verkeert, is het mogelijk om in overeenstemming met de afdeling Intensive Care te waken bij de patiënt. Indien u een lange reistijd heeft, kunnen we eventueel een slaapplaats voor u regelen in het ziekenhuis. Dit kan alleen in overeenstemming met de afdeling Intensive Care en in uitzonderlijke gevallen.

Informatieverstrekking

 • Indien u als contactpersoon op bezoek komt, staat de verpleegkundige u te woord en informeert u over de huidige situatie van uw naaste. Daarnaast is het mogelijk om een gesprek met de arts-assistent en/of intensivist aan te vragen of kan de intensivist verzoeken met u als contactpersoon een gesprek te plannen.
 • Indien u op bezoek komt en geen contactpersoon bent, krijgt u zeer beknopte informatie van de verpleegkundige. Voor uitgebreide informatie over uw naaste verzoeken wij u om contact te onderhouden met de contactpersonen.
 • Indien de patiënt aanspreekbaar is, vindt de informatieoverdracht over de gezondheidstoestand en behandeling plaats tussen patiënt en intensivist.
 • Indien de patiënt niet aanspreekbaar is, vindt de informatieoverdracht over de gezondheidstoestand en behandeling plaats tussen eerste contactpersoon en intensivist.

Algemeen

 • Zolang de patiënt op de IC verblijft is het niet nodig om (nacht)kleding mee te nemen. Tijdens het verblijf op de IC verzoeken wij u wel om te zorgen voor toiletartikelen. Wij adviseren u om waardevolle spullen mee naar huis te nemen.

Behandelteam

De complexiteit van de zorgvraag maakt dat er gewerkt wordt in een multidisciplinair team.

De complexiteit van de zorgvraag maakt dat er gewerkt wordt in een multidisciplinair team.

De complexiteit van de zorgvraag op onze afdelingen maakt dat er gewerkt wordt in een multidisciplinair team. Op onze afdelingen kunt u de volgende behandelaars en zorgverleners tegenkomen:

 • Intensivist: Een intensivist is een medisch specialist, gespecialiseerd in het behandelen van patiënten op een IC afdeling. De intensivist is de medisch eindverantwoordelijke arts. Er is 24 uur per dag een intensivist in het ziekenhuis aanwezig. Per dag vinden er meerdere overlegmomenten plaats tussen de behandelend artsen.
 • Arts-assistent: Een arts-assistent is een arts die zich specialiseert. Bij de IC, en BWC is dat meestal een specialisatie in chirurgie, anesthesiologie, interne geneeskunde of cardiologie. Arts-assistenten werken onder begeleiding van een intensivist. Afhankelijk van hun ervaring mogen ze zelfstandig medische handelingen uitvoeren. Er is 24 uur per dag een arts-assistent op de afdeling aanwezig. In totaal zijn er circa 10 arts-assistenten werkzaam, die variërend voor korte tijd stage lopen of voor langere tijd werkzaam zijn.
 • Intensive Care verpleegkundige: De IC-verpleegkundigen zijn verpleegkundigen met een speciale opleiding om patiënten op de IC te verplegen. In totaal zijn er 80 gediplomeerd IC-verpleegkundigen werkzaam. Tevens werken de IC-verpleegkundigen ook op het Brandwondencentrum.
 • Leerling IC-verpleegkundige: Leerling IC-verpleegkundigen zijn gediplomeerd verpleegkundigen in opleiding tot IC-verpleegkundige. Zij werken altijd onder supervisie van een gediplomeerd IC-verpleegkundige.
 • Logistiek medewerker: De logistiek medewerkers hebben geen taken in de directe patiëntenzorg, maar zorgen voor het aanvullen van verpleeg- en medische artikelen op de patiënten-boxen en op de afdeling. In totaal zijn er 3 logistiek medewerkers werkzaam.
 • Paramedische professionals: Hieronder vallen bijvoorbeeld fysiotherapeuten en diëtisten.
 • Andere medisch specialisten: Medisch specialisten ondersteunen waar nodig de behandeling met hun expertise bij specifieke problemen.
 • Geestelijk zorgverleners: De maatschappelijk werker en geestelijk verzorger ondersteunen patiënten en hun naasten op verzoek met vragen en emoties rond de opname op de onze afdelingen.

De IC en BWC wordt verder ondersteund door een teamleider, een kwaliteitscoördinator, een praktijkopleider, werkvelddeskundigen, afdelingssecretaresses en medewerkers van de huishoudelijke dienst.

Ontslag

De intensivist bepaalt aan de hand van lichamelijk onderzoek, controles en uitslagen van onderzoeken of de patiënt voldoende hersteld is om de IC te verlaten....

De intensivist bepaalt aan de hand van lichamelijk onderzoek, controles en uitslagen van onderzoeken of de patiënt voldoende hersteld is om de IC te verlaten.

De intensivist bepaalt aan de hand van lichamelijk onderzoek, controles en uitslagen van onderzoeken of de patiënt voldoende hersteld is om de IC of BWC te verlaten.

De contactpersoon wordt door de verpleegkundige op de hoogte gebracht van de overplaatsing. Geplande overplaatsingen vinden in de meeste gevallen plaats aan het eind van de ochtend of begin van de middag. Spoedoverplaatsingen kunnen op alle tijden voorkomen.

In het geval van IC-patiënten op het Brandwondencentrum worden deze binnen het Brandwondencentrum overgeplaatst.

 

Nazorgpolikliniek

Na een opname op de Intensive Care (IC) komt het vaak voor dat een patiënt lichamelijke of psychische klachten overhoudt als gevolg van deze opname.

Na een opname op de Intensive Care (IC) komt het vaak voor dat een patiënt lichamelijke of psychische klachten overhoudt als gevolg van deze opname.

De nazorgpolikliniek is bedoeld voor de post IC-patiënten die enkele dagen tot weken op de Intensive Care hebben gelegen. Vele post IC-patiënten geven naderhand aan dat het verblijf op de IC een grote impact heeft op het dagelijks leven. Enkele weken na ontslag uit het Maasstad Ziekenhuis worden de post IC-patiënt en diens naasten uitgenodigd voor een nazorggesprek.

Het doel van het gesprek met de nazorgverpleegkundige is het evalueren van de IC opname en het inventariseren of er behoefte is aan hulp en begeleiding. Het helpt de post IC-patiënt om deze moeilijke periode van ziek zijn af te sluiten door er nog eens over te praten. Voor, tijdens of na het gesprek bestaat de mogelijkheid om de afdeling Intensive Care te bekijken, samen met diens naasten en de nazorgverpleegkundige.

De ervaringen van de post IC-patiënt over de nazorgpolikliniek zijn positief. Het geeft duidelijkheid, herkenning en sluit een hoofdstuk af. Ook worden complimenten en of aandachtspunten benoemd. De feedback die de IC ontvangt van de post IC-patiënt wordt verwerkt door de nazorgverpleegkundigen en verbeteringen worden aangebracht.

Nazorg bij overlijden

Mocht uw naaste komen te overlijden dan krijgt u als contactpersoon een uitnodiging voor een nazorggesprek. In het nazorggesprek krijgt u de gelegenheid uw vragen te stellen aan een specialist en verpleegkundige.

 

 

Samenwerking
met Van Weel-Bethesda Ziekenhuis en Spijkenisse Medisch Centrum
Vier units
Intensive Care 1, 2, 3 en 4 en een Intensive Care Brandwondencentrum
Niet meer dan twee bezoekers
i.v.m. de rust van patiënten
Wilt u deze informatie delen?

Maasstad Ziekenhuis gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.