Nuttige links Infectieziekenten

Mocht u meer informatie willen over bepaalde onderwerpen, dan kunt u terecht op onderstaande websites.

Via de website van het Nationaal Hepatitis Centrum (NHC) blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom hepatitis. Tevens dient deze website als een databank van nuttige informatie.

Bij de Hiv Vereniging staat iedereen die leeft met HIV centraal. De vereniging is er voor actieve belangenbehartiging, betrouwbare en onbevooroordeelde informatievoorziening, ondersteunen van preventie en onderling contact en ondersteuning.

Patiëntenvereniging voor leverziekten waarin de virale hepatitis helder omschreven staat.

Expertisecentrum voor HIV/Aids en andere SOA's.