Medicatie-uitgifte

De Maasstad Apotheek verzorgt de medicatie voor nefrologie-, hemodialyse- en PD-patiënten, maar ook voor patiënten die al getransplanteerd zijn. De ziekenhuisapotheek speelt een rol voor de nefrologiepatiënt bij opname en ontslag uit het ziekenhuis en voor sommige voorschriften bij dialyse.