Nuttige links Nefrologie

 • Gezonde nieren
  Gezonde Nieren heeft een netwerk voor innovatie en de beste zorgverlening voor patiënten met (risico op) chronische nierschade. De zorgvraag van deze groep patiënten staat hierin centraal. Informatievoorziening, speelt hierin een belangrijke rol.
 • Mijn nierinzicht
  Mijn nierinzicht is een website voor dieetinzicht speciaal voor nierpatiënten.
 • Nefrovisie
  Nefrovisie is het ondersteunende bureau voor kwaliteit in de Nefrologie. Denk hierbij aan richtlijnen, visitaties, registraties en uitwisseling van praktijkvoorbeelden.
 • Niernieuws
  Niernieuws biedt een overzicht van nieuws op het gebied van ontwikkelingen in Nefrologie, dialyse en transplantatie en is gericht op bovengemiddeld geïnteresseerde patiënten.
 • Nierstichting
  De Nierstichting zet zich in voor een toekomst met zo min mogelijk nierziekten én een betere toekomst voor nierpatiënten.
 • NPVR
  De Nierpatiëntenvereniging Rijnmond behartigt de belangen van nierpatiënten verbonden aan het Maasstad Ziekenhuis of wonend in het verzorgingsgebied.