Nuttige links Nefrologie

Gezonde Nieren heeft een netwerk voor innovatie en de beste zorgverlening voor patiënten met (risico op) chronische nierschade. De zorgvraag van deze groep patiënten staat hierin centraal. Informatievoorziening, speelt hierin een belangrijke rol.

Mijn nierinzicht is een website voor dieetinzicht speciaal voor nierpatiënten.

Nefrovisie is het ondersteunende bureau voor kwaliteit in de Nefrologie. Denk hierbij aan richtlijnen, visitaties, registraties en uitwisseling van praktijkvoorbeelden.

Niernieuws biedt een overzicht van nieuws op het gebied van ontwikkelingen in Nefrologie, dialyse en transplantatie en is gericht op bovengemiddeld geïnteresseerde patiënten.

De NVN is een vereniging voor en door mensen met een gestoorde nierfunctie of mensen die een niertransplantatie hebben ondergaan.

De Nierstichting zet zich in voor een toekomst met zo min mogelijk nierziekten én een betere toekomst voor nierpatiënten.

De Nierpatiëntenvereniging Rijnmond behartigt de belangen van nierpatiënten verbonden aan het Maasstad Ziekenhuis of wonend in het verzorgingsgebied.