Nierpatiëntenvereniging Rijnmond

De Nierpatiëntenvereniging Rijnmond behartigt de belangen van nierpatiënten verbonden aan het Maasstad Ziekenhuis of wonend in het verzorgingsgebied.

Nierpatiënten uit de regio Rijnmond kunnen zich aansluiten bij de Nierpatiëntenvereniging Rijnmond. De vereniging is er voor hemodialyse-, CAPD- en APD-patiënten, pre-dialysepatiënten, getransplanteerden en hun echtgenoten of partners. De vereniging heeft meer dan honderd leden en een groot aantal donateurs.

Doelstellingen van de Nierpatiëntenvereniging Rijnmond 

  • behartigen van belangen van nierpatiënten verbonden aan het Maasstad Ziekenhuis of wonend in het verzorgingsgebied;
  • bevorderen van de mondigheid, verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van nierpatiënten;
  • spreekbuis zijn voor de aangesloten patiënten. 

De Nierpatiëntenvereniging Rijnmond probeert deze doelstellingen te bereiken door het:

  • bevorderen van het contact tussen de leden (lotgenotencontact);
  • geven van voorlichting over medische en sociaal-maatschappelijke aangelegenheden;
  • opkomen voor het belang van de nierpatiënten van het Maasstad Ziekenhuis en de leden in het bijzonder, ook waar het eventueel individueel belang betreft;
  • organiseren van ontmoetingsbijeenkomsten met een ontspannend karakter;
  • uitgeven van het verenigingsblad 'Levenslijn', dat 4 maal per jaar verschijnt met informatie over allerhande zaken betreffende nierziektes, de vereniging en de dialyse afdeling.

Leden van de vereniging zijn automatisch lid van de LVD (Landelijke Vereniging voor Dialyserenden) en ontvangen het tweemaandelijks magazine 'Wisselwerking' gratis.

Inloopspreekuur

Het inloopspreekuur van de Nierpatiëntenvereniging Rijnmond vindt plaats tijdens Nierdialoog.

Contact

F. Hagenaar, voorzitter Nierpatiëntenvereniging Rijnmond, fritshagenaar1954@gmail.com