Tinnitus spreekuur

In het Maasstad Ziekenhuis draait sinds 2013 een tinnitus spreekuur op de polikliniek Keel-, Neus- en Oorheelkunde (KNO). KNO-arts Ed Grooters en tinnitus therapeut (tinnitus retraining therapist) Dennis Nandoe houden dit combinatiespreekuur eenmaal in de twee weken op woensdag voor patiënten met een vermoeden op tinnitus.

Iemand met tinnitus of oorsuizen hoort geluiden als fluiten, suizen, piepen, brommen en zoemen. Deze geluiden kunnen variëren van hard tot zacht, van hoog tot laag, van continu tot af en toe. Ze kunnen hoorbaar zijn in één oor of in beide oren.

Oorsuizen: er is wat aan te doen!

“Eén op de vijf mensen in ons land kan tinnitus hebben”, vertelt KNO-arts Ed Grooters. “Maar niet iedereen heeft daar daadwerkelijk hinder van. Degenen die dat wel hebben, gaan op zoek naar zorgverleners die hen kunnen afhelpen van het irritante oorsuizen.”

Het is volgens Grooters een misverstand om te denken dat er niets aan te doen is. Vandaar dat hij een jaar geleden het spreekuur startte en tinnitus therapeut Dennis Nandoe aantrok om samen deze patiëntengroep te helpen. In tweederde van de gevallen worden de patiënten geholpen door middel van geluidsverrijking of ze leren om te gaan met hun klachten. Sommigen willen overigens gewoon weten dat er niets ernstigs met ze aan de hand is.

Omgaan met klachten en vervolgtraject

“Wij proberen uit te vogelen waarom de mensen last hebben van de klacht om vervolgens te bepalen wat we eraan kunnen doen”, belichten beiden. Tinnitus kan gepaard gaan met ernstige slechthorendheid, lawaaibeschadiging, bijvoorbeeld door werk als straatmaker, muzikant of door veelvuldig bezoek aan de disco. Doel van het spreekuur is mensen te leren omgaan met de klacht, uitleg en inzicht te geven en te bepalen of verdere behandeling geschikt is. De KNO-arts kijkt of er fysieke klachten aan de tinnitus ten grondslag liggen, stelt de diagnose en bepaalt het vervolgtraject.

Er vindt altijd een anamnese, gehooronderzoek en audiologisch onderzoek plaats. Een patiënt die het spreekuur bezoekt, wordt getest door Nandoe met behulp van de tinnitus handicap score, die is ontwikkeld door prof. Pawel J. Jastreboff. De score brengt in beeld hoe erg de patiënt de klacht ervaart in het dagelijks functioneren. De scores van de test bepalen of een tinnitus maskeerder uitkomst kan bieden. Dit is een combinatietoestel met zowel de functie van een hoortoestel als maskeerder. De hersenen leren dat de ruis gehabitueerd (eraan gewend) kan worden. Verder kan besloten worden tot cognitieve gedragstherapie. Soms is er sprake van een combinatie van beide.

Doorverwijzing

Als de huisarts heeft uitgesloten dat een ernstige psychiatrische aandoening of chronische hyperventilatie de oorzaak is van onhoudbaar oorsuizen, kan hij doorverwijzen naar het tinnitus spreekuur.