Meer over Kinderdiabetesteam

Het Maasstad Ziekenhuis is hét ziekenhuis in Rotterdam voor de behandeling van kinderen en jong volwassenen met diabetes.

Op de polikliniek Kindergeneeskunde wordt uw kind behandeld door een multidisciplinair team, gespecialiseerd in diabetes bij kinderen. Dit team bestaat uit twee kinderartsen, vier kinderdiabetesverpleegkundigen, twee kinderdiëtisten, een medisch maatschappelijk werker, een kinderpsycholoog en een orthopedagoog. Zij omringen uw kind met de juiste en complete zorg. Een goede behandeling van diabetes voorkomt complicaties en verbetert de kwaliteit van leven.
 
Binnen het kinderdiabetesteam wordt uw kind altijd behandeld door dezelfde artsen, verpleegkundigen en diëtisten ongeacht bezoek aan de poli of bij opname. Het team werkt patiëntgericht. Dit betekent dat uw kind een vaste arts en verpleegkundige heeft. Het team is op de hoogte van de situatie van uw kind en vormen een vertrouwd gezicht. Dit is prettig voor uw kind maar ook voor u.


Het kinderdiabetesteam van het Maasstad Ziekenhuis