Nuttige links

Hieronder verzamelen we voor u nuttige links ten aanzien van kinderdiabetes.

Op eigen benen
Een website die meer informatie biedt bij de transitie van jongere naar volwassenezorg.