Samenwerking met Erasmus MC Sophia

Naast onderling overleg is er een intensieve samenwerking met het Erasmus MC Sophia op het gebied van post-IC-zorg voor pasgeborenen, medebehandeling van kinderen met bloedziekten of kanker, zorg voor kinderen met maag-, darm- en leverziekten of ernstige ontlastingsproblematiek, kinderlongziekten en endocrinologie (hormonale en groeistoornissen).
 
De vakgroep kindergeneeskunde leidt samen met het Erasmus MC Sophia, artsen op tot kinderarts-specialist en co-assistenten tot arts. De kinderartsen werken op de polikliniek, waar kinderen met allerlei problemen worden gezien. Verwijzing vindt plaats via de huisarts, schoolarts, andere specialisten of verloskundige.