Speerpunten

De speerpunten van het specialisme Kindergeneeskunde staan hieronder beschreven.

 • Voor diabeteszorg, spoedeisende zorg, brandwondenzorg, kinderneurologie. ontwikkelingsproblematiek en sociale kindergeneeskunde / ADHD en longziekten wordt intensief samengewerkt met bijvoorbeeld de kinder- en jeugdpsychologen, orthopedagogen en kinderfysiotherapeuten.
   
 • Er zijn enkele gespecialiseerde spreekuren. Op de poeppoli is er specifiek aandacht voor kinderen met ontlastingsproblemen. Tijdens het diabetesspreekuur kunnen diabetespatiëntjes samen met hun ouders terecht. Op de poli luchtwegklachten werken een kinder(long)arts en een kinderlongverpleegkundige samen. Op de atopiepoli wordt team extra versterkt door de aanwezigheid een allergoloog en een dermatoloog.
   
 • Kinderspoedeisendehulp: Er worden jaarlijks ongeveer 3000 kinderen met spoedeisende problemen door de kinderarts gezien. Verwijzing gebeurt in principe via de huisarts, tenzij er sprake is van acute levensbedreigende problematiek.
   
 • Tenslotte zijn de artsen van de vakgroep kindergeneeskunde 24 uur per dag beschikbaar voor de afdeling verloskunde. Dit kan tijdens de bevalling zijn als er direct na de geboorte problemen worden verwacht. Ook in de periode na de geboorte kan er een specifieke reden zijn waarvoor een beoordeling is gewenst.
   
 • Er is 24 uur per dag en 7 dagen per week een kinderarts aanwezig in het ziekenhuis voor vragen en spoedgevallen.

 • Waar uw kind ook onder de aandacht van de kinderarts komt, er wordt gestreefd naar optimale, kindvriendelijke en persoonlijke zorg, 24 uur per dag en 7 dagen in de week!

De smiley is het kwaliteitskeurmerk van de vereniging Kind en Ziekenhuis. Dit keurmerk wordt toegekend aan ziekenhuizen die zich positief onderscheiden door hun voorzieningen voor kind en ouders. Het Maasstad Ziekenhuis conformeert zich aan de richtlijnen die de stichting Kind en Ziekenhuis stelt voor de Smiley, maar schaft de smiley sinds begin 2019 niet meer aan.