Infectiepreventie

(010) 291 20 44

Infectiepreventie

Infecties die patiënten oplopen ten gevolge van opname en/of behandeling in een ziekenhuis noemt men ziekenhuisinfecties. De afdeling Infectiepreventie van het Maasstad Ziekenhuis richt zich onder meer op de preventie van overdracht van micro-organismen, het tegengaan van (kruis)besmettingen en het voorkomen en bestrijden van ziekenhuisinfecties.

Micro-organismen

Micro-organismen is een verzamelnaam voor virussen, parasieten en bacteriën. Deze kunnen resistent zijn tegen antibiotica. Dat maakt ze moeilijker te bestrijden. Patiënten die een infectie met een resistent micro-organisme hebben opgelopen, liggen over het algemeen langer in het ziekenhuis en moeten vaak extra behandelingen of ingrepen ondergaan.

Bijzonder Resistente Micro-Organismen

Micro-organismen die resistent zijn tegen antibiotica worden Bijzonder Resistente Micro-Organismen (BRMO) genoemd. MRSA (Methicilline Resistente Staphylococcus Aureus) is één van de bekendste bacteriën binnen de BRMO. Meer informatie over deze resistente bacteriën is op de site van het RIVM en op MRSA Net te vinden.

Een infectie met een resistente bacterie is voor gezonde mensen in de meeste gevallen geen probleem. Het is anders voor mensen met een verminderde weerstand, zoals vaak het geval is bij zieke patiënten die zijn opgenomen in het ziekenhuis. Dat is de reden om deze bacterie te weren uit het ziekenhuis.

Foto van MRSA onder een elektronen microscoopFoto van MRSA onder een elektronen microscoop

 

Risico inventarisatie

Onder de Nederlandse bevolking komen BRMO’s voor. Hierbij gaat het vooral om dragerschap. Dit houdt in dat u de BRMO op of in uw lichaam bij u draagt, zonder dat u daar ziek van wordt. Een BRMO kunt u oplopen in bijvoorbeeld een buitenlands ziekenhuis of een andere zorginstelling. Om te bepalen of u risico heeft gelopen op een BRMO, worden vóór een opname in het Maasstad Ziekenhuis een lijst vragen aan u gesteld. Dit zijn de besmettingsrisico vragen. Uw opname en/of behandeling kan doorgaan. Als u een risico heeft gelopen op een BRMO worden door verpleegkundigen voorzorgsmaatregelen genomen bij een opname of een (dag)behandeling. Dit noemen wij isolatiemaatregelen. Op de polikliniek worden geen extra maatregelen genomen.

Onder de Nederlandse bevolking komen BRMO’s voor. Hierbij gaat het vooral om dragerschap. Dit houdt in dat u de BRMO op of in uw lichaam bij u draagt, zonder dat u daar ziek van wordt. Een BRMO kunt u oplopen in bijvoorbeeld een buitenlands ziekenhuis of een andere zorginstelling. Om te bepalen of u risico heeft gelopen op een BRMO, worden vóór een opname in het Maasstad Ziekenhuis een lijst vragen aan u gesteld. Dit zijn de besmettingsrisico vragen. Uw opname en/of behandeling kan doorgaan. Als u een risico heeft gelopen op een BRMO worden door verpleegkundigen voorzorgsmaatregelen genomen bij een opname of een (dag)behandeling. Dit noemen wij isolatiemaatregelen. Op de polikliniek worden geen extra maatregelen genomen.

5 momenten van handhygiëne

Medewerker in isolatiekleding

 

Verpleging in isolatie

Patiënten met (verdenking op) een besmettelijke infectieziekte en/of patiënten met een verdenking op of een bewezen dragerschap van een bijzonder resistent micro-organisme (BRMO) worden geïsoleerd verpleegd. Dit om de overdracht van besmettelijke bacteriën en/of virussen via handen, voorwerpen, druppels en lucht te voorkomen.

U wordt op een aparte kamer met of zonder sluis verpleegd. Een sluis is een aparte ruimte, die een buffer vormt tussen de gang en de kamer. Wanneer er geen sluis aanwezig is, wordt de deur gesloten. Bij verpleging in isolatie mag u deze kamer niet verlaten. Uitzondering hierop zijn onderzoeken en behandelingen, deze gaan gewoon door.

Ter voorkoming van het meenemen van de besmetting naar andere patiënten door verpleegkundigen, artsen en andere hulpverleners, dragen alle medewerkers bij binnenkomst op de kamer beschermende kleding. Bijvoorbeeld een schort, handschoenen, mondneusmasker en/of muts. Tevens worden de handen gewassen of gedesinfecteerd met handalcohol tussen handelingen en tussen verzorging van patiënten door.

Goed gebruik van beschermende kleding en juiste handhygiëne is van groot belang bij het voorkomen van verspreiding van micro-organismen.

De verspreiding van micro-organismen gaat veelal via de handen. Door deze op de juiste momenten te wassen of desinfecteren, kan de verspreiding verkleind worden. Sieraden zijn een bron van bacteriën en zitten een goede handhygiëne in de weg.

Wilt u deze informatie delen?

Maasstad Ziekenhuis gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.