Meer over Longgeneeskunde

Binnen het specialisme Longgeneeskunde van het Maasstad Ziekenhuis worden patiënten met aandoeningen aan de luchtwegen, longen, longvliezen en ademhalingsregulatie onderzocht en behandeld.

 De zorg op de afdeling Longgeneeskunde staat voor:

  • Gepromoveerde artsen op de aandoeningen astma en COPD;
  • Geavanceerde medische apparatuur;
  • Longfunctielaboranten opgeleid volgens de hoogste norm;
  • Mogelijkheid om meerdere onderzoeken op één dag uit te voeren;
  • Multidisciplinair longrevalidatieprogramma, inclusief revalidatiearts;
  • Snelle doorlooptijd.

Professionele en ervaren specialisten

Het aantal mensen met longaandoeningen zal de komende jaren verder toenemen. Dit wordt in hoge mate veroorzaakt door de toenemende vergrijzing van onze samenleving. Op de afdeling Longgeneeskunde wordt een grote verscheidenheid aan longaandoeningen behandeld. Om deze aandoeningen te kunnen behandelen is veel kennis en ervaring nodig. In het Maasstad Ziekenhuis zijn professionele en ervaren longartsen werkzaam en wordt u behandeld binnen de veilige omgeving van een ziekenhuis.

Daarnaast werken verschillende specialismen samen om patiënten met longaandoeningen snel en efficiënt te kunnen helpen. Daardoor ontstaat een brede expertise. Op de afdeling werken professionele en ervaren longartsen samen met onder andere internisten, chirurgen, cardiologen, reumatologen, KNO-artsen en uw huisarts. Ook de longverpleegkundige informeert, adviseert en begeleid u tijdens uw onderzoek of behandeling.

Zorg en aandacht

Niet alleen de behandeling zelf is belangrijk, maar ook de onderzoeken en de nazorg. Onze medewerkers laten u niet aan uw lot over. U wordt voor, tijdens en na de behandeling uitstekend begeleid. Zo kan inschakeling van een psycholoog, diëtist of fysiotherapeut in het nazorgtraject tot een van de mogelijkheden behoren. Tijdens uw afspraak wordt u uitgebreid geïnformeerd zodat u precies weet wat u te wachten staat.