Nuttige links Longgeneeskunde

Website met informatie voor patiënten met astma.

Website met nieuws over astma en COPD.

Website van de patiëntenvereniging, die vanuit ervaringsdeskundigheid de belangen behartigt van de astma en COPD patiënt. Een andere belangrijke peiler is het lotgenotencontact.

Website met informatie over chronische bronchitis en longemfyseem, hoe er mee om te gaan, medicatie en forum voor discussie.

Website met informatie voor patiënten en hun naasten over kanker en alles wat daarmee te maken heeft, waaronder steun in de strijd tegen kanker.

informatie voor patiëntenmet longfibrose en uitwisseling van kennis en ervaringen.

Website met informatie van het Longkanker Informatiecentrum voor patiënten en hun familieleden. De site gaat in op allerlei medische en niet-medische problemen waarmee u te maken kunt krijgen.

Website met informatie voor patiënten met sarcoidose.

Website voor tabakspreventie met nieuws, hulp bij stoppen met roken en actuele ontwikkelingen.