Astmakids.nl

Voor kinderen is het erg belangrijk dat zij zelf weten hoe ze het beste met hun astma om kunnen gaan in dagelijkse situaties: thuis, op school, bij het sporten of op vakantie. Astmakids.nl helpt hen hierbij. Het is een interactieve website voor kinderen van 8-11 jaar. Ze testen hun eigen kennis in quizjes en leren van andere kinderen in leuke filmpjes. Verder staat op astmakids.nl ook informatie en filmpjes voor een spreekbeurt. En natuurlijk is er ook informatie te vinden voor u als ouder van een kind met astma.