Heeft mijn kind astma?

Kinderen met astma ondervinden hinder van hun ziekte. De gevolgen kunnen zijn dat kinderen niet mee kunnen doen aan spelletjes vanwege luchtwegklachten en ziekteverzuim. Als dit voor u een herkenbare situatie is dan kunt u de astmatest doen. Zo kunt u eenvoudig nagaan of uw kind mogelijk astma heeft. Het verkrijgen van een behandeladvies van uw huisarts en/of specialist is dan raadzaam.

Heeft mijn kind astma?  
Heeft uw kind regelmatig minstens 4 weken na elkaar dagelijks slijmen in de borst? ja/nee
Heeft uw kind ooit 4 weken achtereen dagelijks gehoest? ja/nee
Heeft uw kind regelmatig last van piepen/fluiten in de borst? ja/nee
Heeft uw kind bij inspanning vaak last van piepen in de borst? ja/nee
Worddt de slaap van uw kind vaak gestoord door piepen of fluiten in de borst? ja/nee
Heeft uw kind 's nachts vaak een droge hoest, zonder dat er sprake is van een verkoudheid of luchtweginfectie?  ja/nee

Antwoordt u op minstens één vraag met 'ja'? Dan is het mogelijk dat uw kind overgevoelige luchtwegen heeft. Vraag dan advies aan uw arts. Op de polikliniek luchtwegklachten kan astma worden aangetoond of uitgesloten. U kunt, met een verwijsbrief van uw huisarts, binnen 2 weken bij het Maasstad Ziekenhuis terecht.