Samenwerking in de regio

Samenwerking in de regio

De afdeling Maag-, Darm- en Leverziekten werkt samen met het Erasmus Medisch Centrum, Ikazia Ziekenhuis, Van Weel Bethesda Ziekenhuis en Spijkenisse Medisch Centrum om de zorg in de regio zo goed mogelijk te kunnen aanbieden.

IBD-Zorg Zuidwest-Nederland

Ons ziekenhuis maakt deel uit van het netwerk ‘IBD-Zorg Zuidwest-Nederland’. Hierin werken Maag-Darm-Lever-artsen - gespecialiseerd in de zorg aan patiënten met de ziekte van Crohn en Colitis Ulcerosa - uit verschillende ziekenhuizen met elkaar samen in het verlenen van uitstekende zorg. Meer informatie over dit samenwerkingsverband en over de IBD-zorg vindt u op www.ibd-zorg.nl
null

Barrett Netwerk

Ons ziekenhuis neemt deel aan het Barrett Netwerk Zuidwest-Nederland. In dit netwerk werken Maag- Darm-Leverartsen uit verschillende ziekenhuizen met elkaar samen rondom de zorg aan patiënten met een Barrett slokdarm. Dankzij deze samenwerking krijgt de patiënt met een Barrett slokdarm in de regio de beste zorg op de beste plek. Kijk voor meer informatie op www.barrettnetwerk.nl

Barrett Netwerk