Stages

Stages

(010) 291 2884

Stages

Het stagebureau is een centraal aanspreekpunt voor studenten die stage willen lopen in het Maasstad Ziekenhuis. Het stagebureau is onderdeel van de Maasstad Academie, het leerhuis van het ziekenhuis. Het stagebureau zoekt afstemming tussen vraag en aanbod van stages. Het heeft een coördinerende rol bij de informatievoorziening aan stagiairs en stage-afdelingen en draagt zorg voor de planning van stages verpleegkunde en doktersassistent. Het stagebureau ondersteunt bij registratie en medische screening.

Wij zetten ons in om jouw vragen goed en snel te beantwoorden
Routebeschrijving
Maasstad Academie voor opleiding, ontwikkeling en onderzoek Ontmoet de deskundigen