Mammapoli

Mammapoli

(010) 291 22 45

Routebeschrijving

Mijn Maasstad Ziekenhuis

Mammapoli

Op de Mammapoli kunnen vrouwen, maar ook mannen, terecht waarbij een afwijking of knobbeltje in de borst is ontdekt. Op deze pagina's vindt u meer informatie over de diagnose, onderzoek en behandeling van borstafwijkingen.

Lees meer over Mammapoli

Aandoeningen

Op onze Mammapoli kunnen vrouwen, maar ook mannen terecht waarbij een afwijking of knobbeltje in de borst is ontdekt.

Op onze Mammapoli kunnen vrouwen, maar ook mannen terecht waarbij een afwijking of knobbeltje in de borst is ontdekt.

Via onderstaande link vindt u meer informatie over borstkanker:

Onderzoeken

U bent door uw huisarts of specialist verwezen naar de Mammapoli van het Maasstad Ziekenhuis omdat er een afwijking op uw borstfoto is gezien of omdat u in...

U bent door uw huisarts of specialist verwezen naar de Mammapoli van het Maasstad Ziekenhuis omdat er een afwijking op uw borstfoto is gezien of omdat u in uw borst iets gevoeld heeft dat verder onderzocht moet worden.

Na verwijzing door uw huisarts kunt u al binnen enkele dagen op de Mammapoli terecht voor verder onderzoek. Voor u is het belangrijk dat u snel weet waar u aan toe bent. Om u niet lang in onzekerheid te laten zitten streeft ons mamma-team ernaar om alle onderzoeken op één dag plaats te laten vinden én indien mogelijk, de uitslag te geven. Het is verstandig om bij alle gesprekken een partner/familielid te betrekken. Samen neemt u immers meer informatie op.

Anamnese en lichamelijk onderzoek

U wordt eerst door de chirurg of verpleegkundig specialist onderzocht. De chirurg of verpleegkundig specialist op de Mammapoli stelt u een aantal vragen omtrent uw klachten, medische voorgeschiedenis, medicijngebruik et cetera. Zij nemen een anamnese af en onderzoeken uw borsten en oksels op de aanwezigheid van voelbare afwijkingen. Naar aanleiding van het onderzoek wordt met u besproken welke vervolgonderzoeken worden verricht om de aard van de eventuele afwijking te achterhalen.

Mammografie

Na de anamnese en lichamelijk onderzoek vindt de mammografie plaats. Tijdens dit tien minuten durend borstonderzoek waarbij röntgenfoto's gemaakt worden, zijn kleine veranderingen in de borst al te zien. Met behulp van de mammografie verkrijgt men een beter inzicht in de aard van de aandoening. Om de foto te maken wordt de borst tussen twee platen geklemd. Dit klemmen kan even pijnlijk zijn maar duurt slechts enkele seconden.

Echografie

Als de foto's gemaakt zijn, bekijkt de radioloog of het nodig is om de mammografie aan te vullen met een echografisch onderzoek. Bij een echografie worden de borsten en oksels pijnloos onderzocht met behulp van geluidsgolven.  De radioloog gaat met een echoapparaatje over de borst, wat extra informatie oplevert over de weefsels in de borst. Zo kan de radioloog bijvoorbeeld een cyste onderscheiden van een andersoortige zwelling. Het gehele onderzoek zal ongeveer tien minuten in beslag nemen.

Cytologische of histologische punctie

De radioloog kan bepalen dat er na de uitkomst van de voorgaande onderzoeken een aanvullend cel- of weefselonderzoek nodig is. In dat geval zal een cytologische en/of histologische punctie verricht worden.

Een cytologische punctie is een weinig belastende, kortdurende ingreep, waarbij met een dunne naald borstweefselcellen worden opgezogen. De punctie kan uitgevoerd worden door de radioloog tijdens de echografie of door de patholoog op de afdeling klinische pathologie. In het laboratorium worden deze borstweefselcellen direct door de klinisch patholoog onderzocht. De cytologische punctie wordt dezelfde dag verricht en beoordeeld.

In een aantal gevallen is het noodzakelijk om een histologische punctie (biopsie) uit te voeren. Hiervoor dient een afzonderlijke afspraak te worden gemaakt. De radioloog neemt door middel van een holle naald onder plaatselijke verdoving een stukje weefsel weg uit de borst. Een biopsie kan op twee manieren worden uitgevoerd: onder echogeleiding of met behulp van het mammografie-apparaat. Op deze manier wordt er meer informatie over de aard van het weefsel verkregen. Het stukje weefsel wordt vervolgens opgestuurd naar het laboratorium. De uitslag krijgt u enkele dagen na het onderzoek.

MRI-onderzoek

Bij een MRI-onderzoek van de borsten wordt er met behulp van een magnetisch veld en radiogolven een foto gemaakt. De beelden worden bekeken en beoordeeld door de radioloog. Een MRI-onderzoek is een aanvullend onderzoek. Dit onderzoek wordt alleen uitgevoerd als een röntgenmammografie, een echo, een punctie of een biopsie geen duidelijkheid geven en als extra controle bij borstsparende operaties.

Bespreking uitslagen

Alle uitslagen worden in het mamma-team besproken. Dit multidisciplinaire overleg bestaat uit chirurgen, radioloog, internist-oncoloog, klinisch patholoog, verpleegkundig specialist en een mammacare-verpleegkundige. Tijdens dit overleg wordt besproken of de juiste behandelopties aan u voorgesteld zijn. Na deze bijeenkomst zullen de uitslagen met u worden besproken door de chirurg en/of de verpleegkundig specialist.

Behandelingen

De uitslagen van de onderzoeken worden door de chirurg en/of verpleegkundig specialist met u besproken.

De uitslagen van de onderzoeken worden door de chirurg en/of verpleegkundig specialist met u besproken.

Een borstsparende operatie of een borstamputatie kunnen het gevolg zijn. Maasstad Ziekenhuis zorgt ervoor dat u vervolgens zo snel mogelijk behandeld wordt.

Nazorg

Na de behandeling van borstkanker is het van belang dat u onder controle blijft.

Na de behandeling van borstkanker is het van belang dat u onder controle blijft.

Deze controles worden uitgevoerd door de verpleegkundig specialist en/of chirurg en zullen bestaan uit een anamnese en lichamelijk onderzoek. Daarnaast wordt jaarlijks een mammografie gemaakt. Mocht het nodig zijn dan zal de verpleegkundig specialist en/of de chirurg aanvullend onderzoek aanvragen.

Wilt u deze informatie delen?

Maasstad Ziekenhuis gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.