Nuttige links Neurologie

Mocht u meer willen weten over dit onderwerp, dan kunt u terecht op onderstaande websites.

Epilepsie Vereniging Nederland
Website van de landelijke patiëntenbelangenvereniging van en voor mensen met epilepsie en hun direct betrokkenen.

Nationaal Epilepsie Fonds
Op deze website vindt u alles over epilepsie.

Nederlandse CVA-vereniging
Voor beroertepatiënten en hun omgeving.

Nederlandse Hartstichting
Site voor patiënten, researchers, zorgverleners, vrijwilligers, reanimatiepartners en jongeren over hart- en vaatziekten.

Nederlandse Vereniging voor Neurologie
De Nederlandse Vereniging voor Neurologie is de wetenschappelijke beroepsvereniging van neurologen en artsen in opleiding tot neuroloog.

Patiënteninformatie over beroertes
Beroerte.info wil het lijden aan beroertes tot een minimum beperken en opkomen voor de belangen van de patiënt met een beroerte.