OSAS & autorijden

Als u OSAS heeft, dan heeft dit gevolgen voor uw rijbewijs.

Wanneer u meer dan 15 ademstops per uur heeft kan uw behandelend arts u het advies geven geen auto meer te rijden. In het document ‘Patiëntenversie richtlijn OSAS’ op de site van de ApneuVereniging staat het volgende beschreven.

De Regeling Eisen Geschiktheid 2000 van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) is in november 2008 herzien. Volgens deze regeling geldt voor OSAS-patiënten het volgende:

Personenauto’s en motoren (groep 1; motorrijtuigen van de categorieën A, B en B + E):

  • Nadat de diagnose OSAS gesteld is, mag u pas weer rijden als u minstens 2 maanden achter elkaar effectief behandeld bent, dat wil zeggen dat uw aantal ademstops per uur minder is dan 15 en u niet meer slaperig bent.
  • Niet uw eigen arts, maar een andere arts moet bekijken of de behandeling bij u effectief is.
  • Uw rijbewijs is de eerste keer 1 jaar geldig.
  • Daarna wordt weer gekeken of de behandeling bij u effectief is (dat wil zeggen dat het aantal ademstops per uur minder dan 15 is). Als dat zo is, dan is uw rijbewijs maximaal 3 jaar geldig.

Vrachtwagens en bussen (groep 2; motorrijtuigen van de categorieën C, C + E, D, en D + E)

  • Nadat de diagnose OSAS gesteld is, mag u pas weer rijden als u minstens 3 maanden achter elkaar effectief behandeld bent, dat wil zeggen dat uw aantal ademstops per uur minder is dan 15 en u niet meer slaperig bent.
  • Niet uw eigen arts, maar een andere arts moet bekijken of de behandeling bij u effectief is.
  • Uw rijbewijs is de eerste keer 1 jaar geldig.
  • Daarna wordt weer gekeken of de behandeling bij u effectief is (dat wil zeggen dat het aantal ademstops per uur minder dan 15 is).
    Als dat zo is, dan is uw rijbewijs weer maximaal 1 jaar geldig.