Oncologisch Centrum

(010) 291 19 11

Mijn Maasstad Ziekenhuis

Oncologisch Centrum

Bij het Oncologisch Centrum zijn verschillende specialismen betrokken om patiënten met kanker te onderzoeken en te behandelen. Daarnaast werkt het Maasstad Ziekenhuis samen met ziekenhuizen in de regio om u de beste zorg te kunnen bieden.

Lees meer over Oncologisch Centrum

Zorgpaden

Vanaf het moment dat bij u de verdenking op kanker bestaat, doorloopt u een intensief traject met diverse (diagnostische) onderzoeken en behandelingen. Dit traject noemen wij het zorgpad. De stappen in dit zorgpad zijn zo goed mogelijk op elkaar afgestemd. U hoeft daardoor niet onnodig vaak naar het ziekenhuis te komen. Ook is de tussentijdse wachttijd hierdoor beperkt. Tijdens dit traject bent u onder behandeling van een specialist. De specialist vertelt u wat het ziektebeeld inhoudt en zet onderzoeken in gang. Hij/zij bespreekt met u ook de uitslagen en de behandelopties.

Aandoeningen

Er zijn verschillende oncologische aandoeningen waar u bij ons voor behandeld kunt worden.

Er zijn verschillende oncologische aandoeningen waar u bij ons voor behandeld kunt worden.

Onderstaand treft u een overzicht aan met de meest voorkomende aandoeningen.

Behandelingen

Uw behanderlaar stelt vakkundig een diagnose, waar een behandeling uit volgt.

Uw behanderlaar stelt vakkundig een diagnose, waar een behandeling uit volgt.

Onderstaand treft u een overzicht aan met de meest voorkomende behandelingen. Er zijn behandelingen om het gezwel/de tumor te bestrijden en ook behandelingen die niet gericht zijn op de tumor, maar zich richten op de lichamelijke en geestelijke gevolgen van uw ziekte.

Nazorg

Bij veel patiënten ontstaat er gedurende het behandel- en ziekteproces een of meerdere hulpvragen op verschillende gebieden. Dit hoeft niet altijd van medische...

Bij veel patiënten ontstaat er gedurende het behandel- en ziekteproces een of meerdere hulpvragen op verschillende gebieden. Dit hoeft niet altijd van medische aard te zijn. Ook kan het zijn dat u genezen bent van kanker, maar nog behoefte hebt aan ondersteunende zorg. Op deze pagina vindt u de verschillende programma’s en instellingen waar u terecht kunt voor problemen die u ervaart als gevolg van uw ziekte.

Optimale ondersteuning

Naast medische en verpleegkundige zorg wordt ook de mogelijkheid van andere ondersteuning geboden. Het Maasstad Ziekenhuis heeft een gespecialiseerd team van deskundigen voor psychosociale zorg. Bovendien is er een samenwerkingsverband met Stichting OOK, waar optimale ondersteuning bij kanker wordt aangeboden, voor zowel patiënten als hun naasten. Naast psychosociale zorg bieden zij ook wellness activiteiten, workshops en hulp bij praktische zaken. Als er een fase aanbreekt waarbij behandeling van uw ziekte niet meer mogelijk is, zullen we de zorg en begeleiding hierop aanpassen. U mag verwachten dat we ook dan zorgen voor adequate opvang: thuis of in een andere vorm.

Psychosociale en spirituele begeleiding bij kanker 

Oncologische revalidatie 

Ondersteuningsconsulent 

Oncokompas  

OOK-wijzer

Inloophuis de Boei

Inloop de Boei is een ontmoetingscentrum voor mensen met kanker en hun naasten. U kunt in de ontmoetingsruimte terecht voor een kopje thee of koffie, biljarten of wat lezen. Zij bieden verschillende activiteiten aan. Voor sommige activiteiten wordt een eigen bijdrage gevraagd. Kijk voor meer informatie op www.inloophuisdeboei.nl.

Follow-up (Nazorg) Spreekuur 

Het follow-up spreekuur is een spreekuur waar u naartoe verwezen kan worden indien een behandeling voor kanker is afgerond. Het doel van dit spreekuur is controle op terugkeer van ziekte, controle van korte en lange termijn bijwerkingen van de behandeling en controle op nieuwe kwaadaardige ziekten. Naast deze controles wordt dit spreekuur ook aandacht besteed aan lichamelijk functioneren, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, sociaal-maatschappelijk participeren en dagelijks functioneren. Indien hierin een of meerdere problemen of lasten aanwezig zijn, kan er doorverwezen worden naar andere zorgverleners. Het follow-up spreekuur levert een compleet nazorgtraject naar uw behoefte en wensen. Uw medisch specialist kan u verwijzen naar dit spreekuur. De verpleegkundig specialist oncologie is werkzaam op dit spreekuur en in staat medische en verpleegkundige zorg te combineren. Voor meer informatie over dit spreekuur kan er contact opgenomen worden met polikliniek oncologie en hematologie.

 

 

 

Wilt u deze informatie delen?

Maasstad Ziekenhuis gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.