Oncologisch Centrum

Oncologisch Centrum

(010) 291 19 11
Mijn Maasstad Ziekenhuis

Oncologisch Centrum Oncologisch Centrum

Bij het Oncologisch Centrum zijn verschillende specialismen betrokken om patiënten met kanker te onderzoeken en te behandelen. Daarnaast werkt het Maasstad Ziekenhuis samen met ziekenhuizen in de regio om u de beste zorg te kunnen bieden.

Meer over Oncologisch Centrum

Zorgpaden

Vanaf het moment dat bij u de verdenking op kanker bestaat, doorloopt u een intensief traject met diverse (diagnostische) onderzoeken en behandelingen. Dit traject noemen wij het zorgpad. De stappen in dit zorgpad zijn zo goed mogelijk op elkaar afgestemd. U hoeft daardoor niet onnodig vaak naar het ziekenhuis te komen. Ook is de tussentijdse wachttijd hierdoor beperkt. Tijdens dit traject bent u onder behandeling van een specialist. De specialist vertelt u wat het ziektebeeld inhoudt en zet onderzoeken in gang. Hij/zij bespreekt met u ook de uitslagen en de behandelopties.

Deelspecialisme, poliklinieken & afdelingen

Wachttijd Routebeschrijving Oncologische revalidatie. Behandeling op maat Ontmoet de deskundigen De casemanager. Uw persoonlijk aanspreekpunt Zorg voor jongvolwassenen met kanker

Wilt u meer weten?