Meer over Oncologisch Centrum

Bij het Oncologisch Centrum zijn verschillende specialismen betrokken om patiënten met kanker te onderzoeken en te behandelen. Daarnaast werkt het Maasstad Ziekenhuis samen met ziekenhuizen in de regio om u de beste zorg te kunnen bieden.

Als patiënt met verdenking op een tumor mag u in het Maasstad Ziekenhuis rekenen op een vlotte toegang tot een deskundig team van artsen en andere zorgverleners. De diagnostiek en behandeling voldoen aan de eisen van deze tijd, volgens de laatste richtlijnen, aangepast aan uw specifieke situatie.

Raad voor Oncologie

Ieder ziekenhuis dat patiënten met kanker behandelt, is verplicht om een oncologiecommissie te hebben. In het Maasstad Ziekenhuis noemen we deze commissie de Raad voor Oncologie. Vertegenwoordigers uit alle specialismen (waar kanker behandeld wordt) en andere disciplines zoals  bijvoorbeeld Geestelijke Verzorging nemen deel in de Raad voor Oncologie. Ongeveer 5 keer per jaar komt deze groep bijeen om te bespreken hoe de zorg voor u als patiënt verbeterd kan worden.

Het Maasstad Ziekenhuis is onderdeel van het Regionale Oncologienetwerk ‘Concord’. Dit is een netwerk van negen ziekenhuizen in de regio die samenwerken aan betere kankerzorg. Meer informatie vindt u op de website van Concord.

VOO (Verpleegkundig Orgaan Oncologie)

Ook de oncologieverpleegkundigen en casemanagers komen tweemaandelijks bijeen. Tijdens deze bijeenkomsten wordt besproken hoe de zorg op verpleegkundig niveau verbeterd kan worden. Zo is er aandacht voor psychosociale ondersteuning en andere (niet-medische) onderwerpen waar patiënten mogelijk hulp bij kunnnen gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan arbeids-reintegratie of sociale en relationele hulp. 

Persoonlijk aanspreekpunt: de casemanager

Er staan veel mensen klaar om u te begeleiden en te behandelen. Het is belangrijk voor u dat u een vast aanspreekpunt heeft in de verschillende fases die u doorloopt. Dit vaste aanspreekpunt heet een casemanager en is een gespecialiseerd verpleegkundige. Een casemanager zorgt dat de organisatie van de zorg op elkaar wordt afgestemd en is voor u en uw naasten de persoonlijke begeleider.

De casemanager:

  • is procesbewaker van het oncologisch zorgtraject;
  • geeft informatie, instructie en begeleiding  aan patiënten en hun naasten;
  • heeft een taak in de overdracht van de zorg naar zorgverleners buiten het ziekenhuis.